„Égi gondolattá tisztulhassak”

690

Lábadiné Kedves Klára többéves kutatómunka eredményeként készítette el kismonográfiáját a Kárpát-medence reformátussága előtt is jól ismert bibliás énekszerzőről, a kopácsi Borkó Juliánnáról (1869-1947), amelyet a HMDK a reformáció 500. évfordulójára jelentetett meg.

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége ebben az esztendőben méltó módon emlékezett meg a reformáció 500. évfordulójáról. Egyik jelentős évfordulós vállalása volt, hogy Égi gondolattá tisztulhassak címmel a Rovátkák horvátországi magyar kulturális és tudományos folyóirat 3−4. számaként önálló kötetben megjelenteti a neves drávaszögi, kopácsi énekszerző asszony életéről és munkásságáról szóló kiadványt. Szerzője Lábadiné Kedves Klára. Többéves kutatómunka eredményeként készítette el összefoglalását a Kárpát-medence reformátussága előtt is jól ismert bibliás énekszerzőről.

Lábadiné Kedves Klára

A kötet szaklektora dr. Benke György teológus professzor volt, aki a következőket írta a régóta várt kiadványról: „Borkó Juliánna Dél-Baranyában, a Drávaszögben levő Kopácson élt parasztasszony küzdelmes, de Jézus Krisztus evangéliumát megismerve sokaknak áldást jelentő életét és munkálkodását tárja elénk ez az igényes munka, és gyűjti össze az általa írt lelki énekeket. Lábadiné Kedves Klára tanárnő, aki maga is a Drávaszögből származik, és szíve nagyobbik fele mindmáig ott van, nagy odaadással, szeretettel és szakértelemmel készítette el egy falusi asszony életében és általa a Drávaszög számos gyülekezetében a Szentlélek munkálkodásának dokumentálását. Borkó Juliánna neve akkor lett a mostani Magyarországon szélesebb körben ismert, amikor megjelent 1948-ban az (akkor) új énekeskönyvünk, és abba a még élő Kodály Zoltán egy (263. é.) és Borkó Juliánna két éneke (411., 454. é.) is belekerült.”

A teljes életutat bemutató kötet számos újdonságot is feltár. Tartalmaz egy eddig közöletlen, Borkó Juliánna saját kezével írt önéletrajzot. Előkerült az 1916-os évből egy eredeti kézirata is, valamint tőle származó eddig ismeretlen énekeket, verseket is tartalmaz.
A népies, paraszti származású énekszerző élete és munkássága hatással volt nemcsak szűkebb református közösségére, hanem Kárpát-medence-szerte is. A reformáció 500. és Borkó Juliánna halálának 70. évfordulója méltó alkalom a bibliás énekszerző rendkívül értékes életművének megismerésére.