Kapcsolat

8046

Szerkesztőség:

Fő- és felelős szerkesztő:
Micheli Tünde
e-mail: micheli.tunde@huncro.hr

Munkatársak:
Varga József
Tatai Igor
Segota Dániel
Facskó Mónika
Molnár Mónika
Csiszár Norbert
Racsmány Dánijel
Szloboda Denisz

Külső munkatársak:
Farahó Marijana
Segota Izabella
Farahó Anna

e-mail: huncro@huncro.hr

Grafikai és tördelésszerkesztő
Farahó Zsolt
e-mail: faraho.zsolt@huncro.hr

Lektor:
Pasza Árpád

Szerkesztőségi titkár:
Pajrok Andor
e-mail: pajrok.andor@huncro.hr

A szerkesztőség címe:
31 327 Bellye/Bilje – Petőfi Sándor 76.

Levélcím:
31 327 Bellye/Bilje,
Petőfi Sándor 76.
E-mail: info@kepesujsag.com, huncro@huncro.hr

Telefon: +385 (0) 31 215 648

Honlap:
www.kepesujsag.com
www.huncro.hr
www.hhrf.org/umku/

Kiadja a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége, a Horvát Köztársaság állami költségvetésének anyagi támogatásával.

Nyomda:
Proventus Natura d.o.o, Cerna

Megjelenik csütörtökönként.

Novi mađarski ilustrirani tjednik

Izdavač:
Demokratska zajednica Mađara Hrvatske.
31 327 BILJE,
Šandora Petefija 78.
Tel.: (031) 204-011

Tjednik se izdaje uz financijsku potporu iz Državnog proračuna Republike Hrvatske preko Savjeta za nacionalne manjine.

ISSN 1331-0135

Támogatóink:

Bethlen Gábor Alap (BUDAPEST)

Sufinancirano sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.