Pélmonostoron is bemutatták a Boldogasszony-kiállítást

A pélmonostori Baranyai Néprajzi Központban mutatták be a Nemzetstratégiai Kutatóintézet és a Kárpát-haza Galéria által életre hívott Boldogasszony-vándorkiállítást, mely a kortárs magyar képzőművészek Mária-ábrázolásait vonultatja fel.

A Kárpát-medence és a diaszpóra kiemelkedő magyar képzőművészeinek Szűz Mária ábrázolásait felvonultató Boldogasszony-vándorkiállítást három évvel ezelőtt nyitották meg Budapesten. Ezt követően bemutatták Ungváron, Csíkszeredában, Kolozsváron, idén pedig vajdasági körútja után mi is megcsodálhattuk a pélmonostori Baranyai Néprajzi Központban.

A kiállítás megnyitóján Matej Perkušić, a Baranyai Turisztikai Egyesület elnöke

és Ivan Doboš, Pélmonostor polgármestere köszöntötték a résztvevőket. Elmondták, megtiszteltetésnek érzik, hogy Pélmonostor városa és a helyi Baranyai Néprajzi Központ adhat otthont a vándorkiállításnak Horvátországban.

Beer Gergely plébános Đuro Hranić diakovár-eszéki érsek üzenetét tolmácsolta a vendégeknek.

– A katolikus egyház példaképként állította hívei elé Szűz Mária személyét, aki Krisztus által mindannyiunk mennyei édesanyjává vált, akinél imáink mindig meghallgatásra találnak – idézte az érsek szavait.

Az eseményen jelen volt De Blasio Antonio eszéki magyar főkonzul is, aki köszönetét fejezte ki a Nemzetstratégiai Kutatóintézetnek, hogy összeállította a kiállítást.

– Hadd köszönjem meg, hogy elindította ezt a programot a Kárpát-medencében, hiszen többek között ennek a kiállításnak a témája az, ami minket összeköt – mondta a főkonzul.

Kifejezte háláját a Néprajzi Központnak is, amiért otthonául szolgál a tárlatnak, amely, mint fogalmazott, jól példázza a térség magyar-horvát együttműködését.

Bábli Mária a HMDK, parlamenti képviselőnk, Jankovics Róbert, valamint a szervezésben részt vállaló pélmonostori Magyar Katolikus Nőegylet nevében köszöntötte az egybegyűlteket.

– Katolikus nőegyletként a magunkénak érezzük ezt a kiállítást, úgy gondolom, minden hívőnek nagy öröm, hogy megcsodálhatja ezeknek a neves művészeknek az alkotásait, hiszen vallással kapcsolatos kiállítást ritkán rendeznek errefelé – nyilatkozta lapunknak Bábli Mária.

A megnyitót megtisztelte jelenlétével Fráter Olivér, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnökhelyettese is.

– A kiállítás-sorozat megszervezésével intézetünk célja a nemzet megmaradásának zálogát jelentő keresztény hitnek és értékrendnek a felmutatása az anyaországban, külhonban, szórványban és a diaszpórában – mondta beszédében az elnökhelyettes.

A tárlatot Tóth Norbert, a Kárpát-haza Galéria tárlatsorozatának kurátora nyitotta meg.

– Három évvel ezelőtt ötvenöt kiemelkedő kortárs képzőművészt kértem fel a Nemzetstratégiai Kutatóintézet kezdeményezésére, hogy fogalmazzák meg a boldogasszonynak azt a sokoldalú és összetett képét, amelyet a művészet évezredek óta korról korra megtesz. A kiállítás megnyitójára az alkotók elkészítették műveiket, és ezzel létrehozták azt a csodát, melyet természete szerint minden ember magában hordoz, de csak keveseknek adatik meg, hogy megteremtsék a kapcsolatot ég és föld, a természet és a teremtő között – mondta beszédében a kurátor.

A kiállítás a jubileumi Mária-évhez kapcsolódik, amelyet Jakubinyi György gyulafehérvári érsek és a Csíksomlyói Ferences Kolostor hirdetett meg a 2014. szeptember 14. és 2015. szeptember 15. közötti időszakra abból az alkalomból, hogy ötszáz éves volt a csíksomlyói Szűz Mária-szobor.

A tárlaton Gyulai Líviusz Kossuth-díjas grafikus, Hager Ritta Kossuth-díjas textilművész, Haris László Balogh Rudolf-díjas fotóművész, Jankovics Marcell Kossuth-díjas grafikus, filmrendező, Kárpáty Tamás Munkácsy Mihály-díjas festőművész, Kő Pál Kossuth-díjas szobrász, Kubinyi Anna Kossuth-díjas textilművész, Kunkovács László Kossuth-díjas fotóművész, néprajzkutató, Kusztos Endre, a Magyar Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett grafikus, festőművész, Melocco Miklós Kossuth-díjas szobrász, Móser Zoltán Balogh Rudolf-díjas fotóművész, Petrás Mária Magyar Örökség Díjjal kitüntetett keramikus és Somogyi Győző Kossuth-díjas festőművész, grafikus alkotásai láthatók.