Ösztöndíjpályázat a gyereküket A modell szerinti MAGYAR tannyelvű oktatásra átírató szülők részére

96

Az Europa AP – a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége közreműködésével – a 2023-2024-es tanévre 20 ösztöndíjat ítél oda olyan általános iskolások, valamint a középiskolások részére, akik az eddigi oktatási modelljüket az A modell szerinti, vagyis magyar tannyelvű oktatásra váltják valamelyik horvátországi magyar tannyelvű iskolában.

Az Europa AP 2023. január 12-én hozott elnökségi határozata, valamint az Alapszabály 7. cikkelye alapján

ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATOT

hirdet a 2023-2024-es tanévre:

1. Az Europa AP a 2023-2024-es tanévben 20 ösztöndíjat ítél oda olyan általános és középiskolásnak (kivéve az általános iskola 1., 4., 5. és 8. osztálya, valamint a középiskola 1. osztálya és a végzősök), akik nem osztályismétlőként az eddigi oktatási modelljüket az A modell szerinti magyar tannyelvű oktatásra váltják valamelyik horvátországi magyar tannyelvű iskolában.

2. Az Europa AP által meghirdetett pályázatra azon tanulók jelentkezhetnek, akik megfelelnek az alábbi követelményeknek:

– lakhelyük/tartózkodási helyük a Horvát Köztársaság területén van nyilvántartva, és ez személyi igazolvánnyal vagy a tartózkodási helyet igazoló hatósági igazolással bizonyítható;

– azonos célú ösztöndíj-támogatásra nem kötöttek szerződést más támogatóval, és ezt a pályázati kiíráshoz mellékelt írásos nyilatkozattal igazolják (1. számú kötelező melléklet).

3. Az ösztöndíjak odaítélése az alábbi feltételek alapján történik:

– az a tanuló részesülhet ösztöndíjban, aki a 2023-2024-es tanévben az A modell szerinti magyar tannyelvű oktatásra vált valamelyik horvátországi magyar tannyelvű általános iskola II., III., illetve VI. és VII. osztályában;

– az a középiskolai tanuló részesülhet ösztöndíjban, aki a 2023-2024-es tanévben az A modell szerinti magyar tannyelvű oktatásra vált a HMOMK valamelyik középiskolájának a II. és III. (amennyiben nem végzős) osztályában;

– az a tanuló részesülhet ösztöndíjban, aki határidőre leadta a pályázati kiírásban meghatározott szükséges és teljes dokumentációt.

A jelen pályázati kiírás 3. pontjában megadott feltételek megállapítása a következők alapján történik:

– az iskola(ák) által kiállított bizonylat, amellyel a tanuló azt igazolja, hogy az eddigi nem magyar A modell szerinti oktatást az A modell szerinti magyar tannyelvű oktatásra váltja valamelyik horvátországi magyar tannyelvű általános iskolában;

– a HMOMK által kiállított bizonylat, amellyel a tanuló azt igazolja, hogy az eddigi nem magyar A modell szerinti oktatást az A modell szerinti magyar tannyelvű oktatásra váltja az intézmény valamelyik szakirányán;

– a pályázathoz szükséges dokumentáció ellenőrzése egy háromtagú bizottság által történik.

4. A felek jogait és az ösztöndíjjal járó kötelezettségeit szerződésben rögzítik. A szerződés kötelező mellékleteként fog szerepelni a szülő/törvényes képviselő nevére szóló, közjegyző által hitelesített, ezen felhívás 5. pontjában meghatározott összegekre szóló váltó (bijanko zadužnica).

5. A 2023-2024-as tanévre szóló ösztöndíj összege az A modellre váltó tanulók esetében a következőképpen alakul:

– bruttó 3000,00 EUR az általános iskolák II. és VI. osztályosai, valamint a középiskola II. osztályos tanulói részére,

– bruttó 2000,00 EUR az általános iskolák III. és VII. osztályosai, valamint a középiskola III. (ha nem végzős) osztályos tanulói részére.

Az ösztöndíjkövetelményeknek megfelelt tanulóknak jóváhagyott összeget legfeljebb tizenkét részletben utaljuk, 2024. augusztus 31-ig bezárólag.

6. Az ösztöndíjat elnyerő általános iskolai II. és VI., illetve a középiskolai II. osztályos tanulók az elkövetkező két tanévben (hároméves szakközépiskolások a következő egy tanévben), míg az általános iskolai III. és VII., illetve a középiskolai III. osztályos tanulók kötelesek a jelen és az elkövetkező egy tanévben (a hároméves szakközépiskolások csak a jelen tanévben) tanulmányaikat A modell szerint magyar tannyelven folytatni. Ellenkező esetben sor kerül a bekért váltó (bijanko zadužnica) aktiválására.

7. A pályázati kiírás 2023. szeptember 25-e 12:00 órájáig érvényes.

8. Az ösztöndíjpályázatra vonatkozó kérvényeket postai úton vagy személyesen, a megadott határidőn belül a következő címre kell eljuttatni:

DEMOKRATSKA ZAJEDNICA

MAĐARA HRVATSKE

(HORVÁTORSZÁGI MAGYAROK

DEMOKRATIKUS KÖZÖSSÉGE)

31327 Bilje, Šandora Petefija 78.

s naznakom

„Natječaj za stipendiju – prijelaz na model A”

„Ösztöndíjpályázat – A modellre váltás”

megjelöléssel

A kérvényhez az alábbi dokumentáció kötelezően csatolandó:

1. Az ösztöndíjpályázat mellékletében található és a szülő/gyám/gondviselő által aláírt formanyomtatvány (a formanyomtatványt a pályázati dokumentáció leadásakor a HMDK székhelyén is ki lehet tölteni, ami a következő címen található: Bellye (HR: Bilje), Petőfi Sándor utca 78., hétfőtől péntekig 8:00 és 16:00 óra között).

2. A tanuló születési anyakönyvi kivonatának fénymásolata vagy egyéb olyan dokumentum fénymásolata, amellyel igazolható, hogy a gyermek gyámság, gondviselet alatt áll.

3. A tanuló személyi igazolványának vagy a lakhelyét/tartózkodási helyét igazoló hatósági igazolásnak a fénymásolata.

4. A szülő/gyám/gondviselő személyi igazolványának fénymásolata.

5. A tanuló nevére nyitott zsírószámla-szerződés fénymásolata vagy a tanuló nevére nyitott zsírószámláról szóló igazolás.

6. Az általános iskola(ák) által kiállított bizonylat, amellyel a tanuló azt igazolja, hogy az eddigi nem magyar A modell szerinti oktatást A modell szerinti magyar tannyelvű oktatásra váltotta valamelyik horvátországi magyar tannyelvű általános iskolában, vagy a középiskola által kiállított igazolás, amellyel a tanuló igazolja, hogy az eddigi nem magyar A modell szerinti oktatást, A modell szerinti magyar tannyelvű oktatásra váltja a HMOMK magyar tannyelvű középiskolájában.

Azok a tanulók, akik megfeleltek az ösztöndíjpályázat fent megadott feltételeinek, erről legkésőbb 15 nappal a pályázati kiírás lejárta után írásos tájékoztatást kapnak.

Hiányos vagy határidőn túl beérkezett pályázati anyagot nem áll módunkban figyelembe venni.

A pályázati kiírás lezárulásával a csatolt dokumentációt a jelentkezők nem kapják vissza.

Bellye, 2023. szeptember 18-án

Matijević Olivér,

az Europa AP elnöke

Kapcsolódó dokumentum: