Nemzeti ünnepünkről játékos formában

0
345
A laskói óvodások

A laskói óvódások játékos formában, énekeken és verseken keresztül ismerkedtek a nemzeti ünnepünkhöz kötődő szimbólumokkal, a várdaróci gyerekek számára pedig egy kézműves foglalkozást tartottak, ahol kokárdát készítettek.

Az óvodáskorú gyerekek az ünnep jelentőségét elsősorban külső jegyekből érzékelik, a megélt, megtapasztalt érzések alapján. Ezért tartják fontosnak magyar óvodáinkban, hogy a ráhangolódás jegyében olyan tevékenységeket szervezzenek, ahol a gyerekek keze nyomán ünnepi hangulat alakul ki. Ők mindezt játéknak fogják fel, de fontos, hogy rögzüljön bennük, hogy magyarok, és hogy a múltunkat tisztelni kell, a fontos történelmi eseményekről pedig, mint amilyen 1848. március 15-e volt, méltóképpen meg kell emlékezzünk.
– Elsősorban játékosan emlékezünk meg 1848-49-ről, hiszen ők még nem tudják felfogni a történelmi eseményeket, ezért inkább verseléssel, meneteléssel, énekléssel, rajzolással tudjuk közelebb hozni hozzájuk a tudnivalókat, ugyanakkor a mesének köszönhetően olyan ismereteket szereznek, amelyek erősíthetik bennük a magyar öntudatot. Elmondjuk, milyen nemzetiségűek vagyunk, milyen színekből áll nemzeti lobogónk – mondja a laskói óvónő, Kovács Vajda Etelka, aki hozzáteszi, hogy az óvoda éves nevelési tervében a nemzeti ünnepekről való megemlékezésnek kiemelt helye van.

Várdarócon közösen készítették a kokárdát
A nemzeti öntudatra való nevelést magyar egyesületeinkben is fontosnak tartják. A Várdaróc Magyar Kultúregyesület az elmúlt években több rendhagyó történelemórát is szervezett, de a különböző kézműves foglalkozások során is a hagyományainkat, múltunkat igyekeztek a gyerekekhez közelebb vinni.

 

A várdaróci foglalkozást a tánccsoport vezetői, Berki Betília és Péter Cecília vezették

 

Legutóbb március 14-én tartottak foglalkozást, ahol nemzeti szimbólumaink készítése során hangolódtak rá az ünnepre.
Berki Betília, a várdaróci Gerle gyermektánccsoport  vezetője elmondta, e tevékenységnek köszönhetően könnyebben tudatosulnak a gyerekekben a fontos történelmi események. A tánccsoport tagjai kokárdát színeztek, ragasztottak, közösen elszavalták a Nemzeti dal első versszakát, majd a fiúknak huszárcsákót, a lányoknak pedig pártát készítettek.
– Látszott, hogy a gyerekek többsége számára nem ismeretlenek a szabadságharc jelképei, ez többek között magyar óvodáink, iskoláink tanterveinek köszönhető, valamint annak is, hogy tánccsoportunk is részt vesz az ünnepi megemlékezéseken. Ugyancsak fontosak a mostanihoz hasonló foglalkozások is – mondta Berki Betília, aki hozzátette azt is, hogy az egyesület továbbra is nagy hangsúlyt fektet a magyar hagyományokra, múltbeli értékeink ápolására és megőrzésére.

 

{fcomments}