Az újbezdáni „emberbálnak” több évtizedes hagyománya van

0
7

Az újbezdáni „emberbál” egy több évtizedes hagyomány, egykor a nős emberek mulatsága volt. Természetesen mint minden évben, a mostanin is mindenkit szívesen láttak, a különlegessége viszont az volt, hogy minden újbezdáni és újbezdáni származású házaspár külön meghívót kapott.

Múlt szombaton került sor az ún. emberbálra Újbezdánban, melynek a helyieken kívül más településekről és külföldről is voltak vendégei, mert egy jó rendezvény alkalom arra is, hogy még azok is hazalátogassanak szülőfalujukba, akik külföldön élnek.

Az emberbál főszervezője az újbezdáni önkéntes tűzoltó-egyesület, de ilyenkor a falu összes civil szervezete, a helyi és a járási vezetőség is valamilyen módon kiveszi a részét a megvalósításából. A szervezők ezúton is köszönik mindenkinek, aki hozzájárult ahhoz, hogy életben tudják tartani ezt a régi és szép hagyományt falujukban.

A bál most is jó hangulatban telt, erről pedig a kórógyi Aranycsárdás zenekar gondoskodott, amelyet már jól ismernek a faluban.

Újbezdán

A 19. század második felében Baranyának ez a része mocsaras, vizenyős terület volt. Első lakosai a bácskai Bezdánból érkeztek, kubikosmunkával keresték meg kenyerüket. A Dráva mellett húzódó töltés földmunkálatait végezték. Az évek múlásával a kubikosok családtagjaikat is magukkal hozták, az uradalom házhelyeket biztosított számukra, s a szabályosan kimért területen 1865-ben épült fel Újbezdán, Schaumburg-Lippe György herceg birtokán. Ezenkívül megélhetésük támogatásaként egy-egy hold szántóföldet is juttattak a letelepülőknek. Az 1864-es év végéig 35 család költözött át Bezdánból. Így keletkezett néhány év alatt e kis község, melyet az új lakosok régi hazájuk után Újbezdánnak neveztek el, és melyet közigazgatásilag a Beremendi körjegyzőséghez csatoltak.