„Amikor nehéz idők járnak, akkor nem elbújni kell, hanem dolgozni”

- interjú Aleksandar Tolnauerrel, az országos Kisebbségi Tanács elnökével

0
65
Aleksandar Tolnauer

Múlt héten tartotta soros ülését a zágrábi Kisebbségi Tanács (KT), ahol döntöttek az idei állami költségvetésben jóváhagyott összeg elosztásáról a nemzeti kisebbségi egyesületek programjai között. A nemzeti kisebbségek idén az állami költségvetésből 9,7 százalékkal több támogatást kapnak, ami köszönhető a Kisebbségi Tanács, a kisebbségi szervezetek munkájának és lelkiismeretes, szakszerű elszámolásának. Erről kérdeztük Aleksandar Tolnauert, a KT elnökét, aki adott interjút lapunknak.

– A 2021-es évben a Tanács a különböző kisebbségi egyesületeknek és intézményeknek összesen 47.594.500 kúnát hagyott jóvá, ami 9,7 %-kal több, mint az előző évben.

– Elmondhatom, hogy nagyon elégedett vagyok a növekedéssel, különösen akkor, ha a mostani pandémiás időszakot vesszük figyelembe – jelentette ki Aleksandar Tolnauer, aki hozzátette, hogy a KT tagjai mindent megtettek azért, hogy ezt az összeget biztosítani tudják, mert, mint mondta, ezek a források nem hullanak csak úgy az ölünkbe. Azok pedig, akik kritizálnak és azt állítják, hogy a kisebbségek megvehetők és ez a növekedés a koalíció ára, nem ismerik a tényeket, vagyis azt, hogy mindezért a legnagyobb elismerés elsősorban a kisebbségi egyesületeknek jár, vagyis a kisebbségeknek, de csakúgy a KT tagjainak is, a kisebbségi képviselőknek is, akik lehetővé tették a kisebbségi civil társadalom ezen szegmensének bővülését.

- Reklám -

– Ha egy kicsit visszamegyünk az időben, vagyis 2003-ba, amikor a KT megkezdte a működését, ahhoz képest 150 százalékkal növeltük a kisebbségi egyesületek részvételét a civil társadalomban, különösen igaz ez a magyar kisebbségre. Ebben az önök képviselőjének, Jankovics Róbertnek fölöttébb nagy érdeme van. Elsősorban azért, mert ezen a területen nagyon aktív, másodsorban azért, mert nagyon jó az együttműködésünk, harmadsorban pedig amiatt, mert ő nem tett semmiféle különbséget a források elosztásánál – hangsúlyozta Tolnauer.

Azt pedig külön nyomatékosította, hogy a források elosztásáról nem ő és nem Jankovics Róbert határoz, és ez nem is egy „zsebből előhúzott döntés”, hanem egy külső tagokból álló bizottságnak a döntése, így hát az európai uniós normáknak megfelelő kritériumok alapján történik az elbírálás.

Elmondta azt is, hogy a rendkívüli helyzetre való tekintettel ezeket a kritériumokat tavaly sikerült a kormánnyal egyetértésben kibővíteni, módosítani, így a kisebbségi szervezetek a megítélt támogatások 80 százalékát beruházásokra költhették, természetesem, mint mondta, ezt is szigorú elszámolási feltételekhez kötötték.

Idén még több magyar szervezet kapott támogatást, 9 megyéből 48 egyesület programját, működését támogatja a KT

Tolnauer elmondta, hogy a magyar kisebbség rekordösszegű támogatást kapott, ez az összeg nagyobb arányban növekedett, mint a KT-nek a kormánytól érkező forrása.

– Hogy miért is van ez így? Ezt azonnal tisztáznunk kell, mert itt is vannak rosszindulatú megjegyzések, tehát mindazok, akik jól teljesítettek, akiknek programjai kapcsolódnak a kulturális autonómia megerősítéséhez, azok támogatásban részesültek – fejtette ki.

Az egész helyzetet egy kínai közmondással is magyarázta, amely szerint egyesek szélben falakat, míg mások szélmalmokat építenek. Más szóval, amikor nehéz idők járnak, akkor nem elbújni kell, hanem dolgozni. A kisebbségi szervezetek nehéz időkben is dolgoznak, „megmutatva és megismertetve magukat a társdalommal”. Bemutatva munkájukat a médián, a rendezvényeiken keresztül. A világ legnagyobb problémája ugyanis a tudatlanság, ami sok rosszhoz vezethet, ezért fontos a társadalom látókörének a szélesítése – mondta Tolnauer.

Végezetül ezúton is köszönetet mondott a tanács minden tagjának az együttműködésért, különösképpen a magyar kisebbségi képviselőnek, Jankovics Róbertnek a nagyon konstruktív kooperációért, valamint a magyar szervezetek és azok munkájának bemutatásáért, mely mindig alapos és egyértelmű. Ezt a bizottság értékeli és elismeri – zárta mondandóját Aleksandar Tolnauer.