A Magyar Diplomáciai Akadémia pályázatot hirdet

a diplomáciai pálya iránt érdeklődők számára Diplomataképző Programjára, amelyet a Külgazdasági és Külügyminisztérium a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szakmai együttműködésének keretében valósít meg.

A Programba jelentkező és felvételt nyerő hallgatók az első félévben (szeptember–január) elméleti és gyakorlati kurzusokból álló képzést végeznek el, míg a második félév során (február–június) a Külgazdasági és Külügyminisztériumban, illetve magyar külképviseleteken teljesítenek szakmai gyakorlatot. A KKM a Programot sikeresen elvégző résztvevők számára – a rendelkezésre álló státuszok fényében – álláslehetőséget kínál a minisztérium állományában.

A Diplomataképző Program időtartama:
2022. szeptember 1. – 2023. augusztus 31.

A résztvevők havi nettó 275.000 forint ösztöndíjban részesülnek.

A felvételi eljárás többfordulós, amelynek része egy kétnyelvű (angol és magyar) írásbeli vizsga, kompetenciavizsgálat és egy szóbeli elbeszélgetés.

Pályázati feltételek:

•  magyar állampolgárság;

•  cselekvőképesség;

•  büntetlen előélet;

•  felsőfokú angolnyelv-tudás és további legalább egy idegen nyelv középfokú ismerete;

•  felsőfokú végzettség (melyet legkésőbb a program kezdéséig kell megszerezni);

•  hozzájárulás nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatásához.

A pályázat benyújtásának módja: pályázni csak elektronikus formában, a Magyar Diplomáciai Akadémia honlapján (www.magyardiplomaciaiakademia.hu), az alábbi dokumentumok feltöltésével lehet:

•  két oldalt nem meghaladó önéletrajz;

•  4000 karaktert nem meghaladó, angol nyelvű motivációs levél;

•  nyelvtudást igazoló okiratok (amennyiben rendelkezésre áll).

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 15. (vasárnap).

Kapcsolat és további információ:

•  info.mda@mfa.gov.hu

•  magyardiplomaciaiakademia.hu

•  facebook.com/DiplomaciaiAkademia