Varga Mária festőművész megkapta a pécsi akadémiai bizottság díját

0
94

A Pécsi Akadémiai Bizottság (PAB) 2017-ben adományozott először Határon Túli Tudományért Díjat, melyben az a személy részesülhet, aki a régiójához tartozó, határon túli területen él, és a sikeres tudományos, kutatói és közéleti tevékenységet folytató nemzettársak közé tartozik. Az elismerést idén Varga Mária laskói származású, Svájcban élő festőművész kapta.

A Pécsi Akadémiai Bizottság A Magyar Tudomány Ünnepe 2021 – „Tudomány: iránytű az élhető jövőhöz” mottójú régiós ünnepi rendezvényére 2021. november 5-én került sor a PAB székházában hibrid szervezésben, így az online az interneten élő időben is nyomon követhető volt az érdeklődők számára.

A résztvevőket elsőként dr. Kosztolányi György akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) alelnöke és Lénárd László, a PAB elnöke köszöntötte. A beszédek után a tudományos teljesítmény és a PAB életében való aktivitás elismeréseként díjátadásokra került sor. Több, a régióban dolgozó olyan oktató, kutató vehetett át rangos elismerést a tudós közösség nyilvánossága előtt, akik az elmúlt években különösen figyelemre méltó tudományos teljesítményt nyújtottak, illetve tudományszervező tevékenységet végeztek.

A PAB 2017-ben adományozott először PAB Határon Túli Tudományért Díjat, amelyben az részesülhet, aki a régiójához tartozó, határon túli területen él, és a sikeres tudományos, kutatói és közéleti tevékenységet folytató magyar kutatók közé tartozik. Ennek elismeréseként a díjat idén Varga Mária laskói származású, Svájcban élő festőművész kapta.

Varga Mária díját Lehocki-Samardžić Anna, a PAB horvátországi (eszéki) képviselője vette át.

Varga Mária

Laskón született 1936-ban. 1953-ban a szabadkai Tanítóképzőben szerzett oklevelet, 1955-57-ben a karlsruhei (Németország) Állami Képzőművészeti Akadémián tanult; 1958-ban a párizsi művészeti iskola hallgatója. 1959-61-ben a bécsi Képzőművészeti Akadémia hallgatójaként szerzett oklevelet. 1962-től a Jugoszláv Képzőművészek Szövetségének, 1976-tól a Malerkollegium Zürcher Oberland festőcsoport tagja. 1985-ben Új-Guineában, a Melanéziai-szigeteken, a Salamon-szigeteken, majd 1990-ben Egyiptomban járt tanulmányúton. 1960-tól mintegy negyven csoportos kiállításon (Berlin, Karlsruhe, Leiden, Boston, Bécs, Zürich, Pécs, Szekszárd, Zágráb, Eszék) vett részt. Első, művészetét meghatározó élményeit a drávaszögi tájtól kapta.
Festészetének egyik állandó témája a tárgyak ábrázolása. Ezeken a csendéleteken minden felesleges elemet elhagy, egyszerű, zárt, sűrített, funkcionalitásukat, általunk megszokott arányaikat is elhagyó formákkal ábrázolja a tárgyakat nyitott térben. Képeire a harmónia jellemző.

Tudományos munkásságát a horvátországi magyar művészet leírása és elemzése alkotja, valamint a művészek életének és munkásásságának dokumentálása. Leghíresebb munkája Berger Otti drávaszögi, vörösmarti művészről, a Bauhaus  tagjáról készített monográfia.

Varga Mária a közösségnek ajándékozott művészeti alkotásaival gazdagította a kortárs horvátországi magyar művészetet, legutóbb Szegedi Kis Istvánt és Sztárai Mihályt ábrázoló bronz mellszobrait ajándékozta a laskói református egyházközségnek, melyek most a templom udvarában láthatók, tudományos munkájával pedig a drávaszögi magyar művészet hírnevét öregbítette itthon és külföldön egyaránt. A honvédő háború alatt számos művészeti alkotást megmentett és biztonságba helyezett, csak egy példát kiemelve: a laskói református templom karzatán levő, a háborúban a tűz által megrongált, az Angster József  híres orgonakészítő által készített hangszer felújítására szervezett gyűjtést, illetve megszervezte annak felújítását. Néprajzi gyűjtéseiről is híres, a várdaróci tájházban és iskolamúzeumban elhelyezett főkötőgyűjteménye régiónkban a legnagyobb ilyen jellegű kollekció.

A PAB a Határokon Túli Magyarságért Alapítványt is elismerésben részesítette

A Pécsi Akadémiai Bizottság a díjjal szeretné megköszönni a Határokon Túli Magyarságért Alapítványnak a hosszú évek óta tartó gyümölcsöző együttműködést, a kulturális és tudományos tevékenységek határokon átnyúló szervezését és a határokon túli magyarság identitása erősítésében végzett önzetlen és kitartó munkáját. Az elismerést az alapítvány kuratóriumának elnöke, dr. Bokor Béla vette át Lénárd László elnöktől.