Uspjeh: U Hrvatskoj je prikupljen potreban broj potpisa za inicijativu Nacionalnog vijeća Sekeja

0
13

U subotu je isteklo još jedno šestomjesečno produljenje roka prikupljanja europskih potpisa za zaštitu regija u kojima živi znatan broj nacionalnih manjina. Do sada je prikupljeno više od milijun potpisa. Pored tri države članice koje su od ranije postigle prag u još dvije je dosegnut, i to u Hrvatskoj i Litvi, ali još uvijek nema potrebnih sedam država članica kako bi inicijativa došla na stol europskih donositelja odluka. Odobreno je još jedno produljenje od tri mjeseca što znači da se do 7. veljače mogu prikupljati potpisi.

Nacionalnog vijeća Sekeja, koje je pokrenulo inicijativu, nada se nastavku prikupljanja europskih potpisa za zaštitu regija u kojima žive nacionalne manjine i uspostavi novog europskog etnoregionalnog pokreta koji kontinuiranu izgradnju u ovom smjeru smatra važnom – rekao je predsjednik Vijeća, Balázs Izsák.

Balázs Izsák je izjavio, kako se inicijativni odbor građana početkom listopada obratio potpredsjednici Europske komisije, Veri Jourovoj i zatražio produljenje roka za prikupljanje potpisa za još tri mjeseca. Prema Izsáku, ovo omogućava uredba koju su prethodno usvojili Europsko vijeće i Europski parlament, a koja predviđa produljenje roka ako izbije još jedan val koronavirusa.

Balázs Izsák je rekao da se broj potpisa povećao za 80.000 u posljednjih šest mjeseci, koji su radi epidemije prikupljeni isključivo putem interneta. Naglasio je da je u usporedbi s ostalim pokrenutim europskim građanskim inicijativama najuspješnija upravo ova za zaštitu regija u kojima žive nacionalne manjine.

Naglasio je nadalje da su se posljednjih šest mjeseci inicijativi pridružile nove organizacije i  kako su se uspostavili novi kontakti koji su uz stvaranje zakonodavstva EU-a važni za uspostavljanje europskog pokreta nacionalnih regija. Prihavaćanje inicijative od strane Katalonaca i lokalnog stanovništva Sardinije, Balázs Izsák smatra velikim uspjehom.

U izjavi objavljenoj u nedjelju, zastupnik u Europskom parlamentu Mađarskog demokratskog saveza u Rumunjskoj i predsjednik FUEN-a, Loránt Vincze rekao je kako se uspjelo prikupiti potpise u još dvije države članice i tako su se pored Rumunjske, Mađarske i Slovačke našle Litva i Hrvatska. Potrebno je prikupiti minimalnu kvotu potpisa u još dvije države članice kako bi inicijativa bila u potpunosti uspješna. Kada je započelo prikupljanje potpisa, obvezao se pomoći u prikupljanju potpisa koristeći veze Mađarskog demokratskog saveza u Rumunjskoj i FUEN-a u Europi, a sada je u Hrvatskoj i Litvi očito ta mreža kontakata bila učinkovita – stoji u priopćenju. Smatra da je postupak prikupljanja uspješan i u Španjolskoj, te je zahvaljujući baskijskim i katalonskim partnerima prikupljeno 25.000 potpisa od potrebnih 40.000. U slučaju Slovenije, mnogi su radili na tome da imaju potrebnih 6000 potpisa, ali za uspjeh je potrebna još veća suradnja – rekao je Loránt Vincze.

Veseli se tromjesečnom produljenju roka prikupljanja potpisa Europske komisije što omogućava uredba EU-a donesena u ljeto na njegov prijedlog. Produljenjem će moći do 7. veljače prikupiti minimalan broj potpisa u još dvije zemlje članice. Vincze je rekao da prikupljanju potpisa nedostaje dobra strategija i brza kampanja te je izjavio da je pouka svega potreba za partnerstvima, poznavanje lokalnih specifičnosti  i terenskom radu kako bi uspjeh bio potpun.

Suradnja je bila plodonosna

Predsjednik DZMH, Robert Jankovics rekao je da je zadovoljan što je u Hrvatskoj do roka prikupljeno više od potrebnih potpisa.

– Na našim sastancima i forumima neprestano smo oglašavali i poticali sve da se prijave i podrže europsku građansku inicijativu koju je pokrenulo Nacionalno vijeće Mađara u Rumunjskoj, a koja je u suradnji s češkom i srpskom manjinom rezultirala s više od 14 000 potpisa. 8250 potpisa je bilo dovoljno za proći prag u Hrvatskoj – rekao je Robert Jankovics.