Ünnepi megemlékezések, koszorúzások Horvátország-szerte

0
435

Horvátország-szerte tartottak megemlékezéseket, ünnepi műsorokat, koszorúzásokat 1848-49-es forradalmunk és szabadságharcunk kezdetének a 170. évfordulója alkalmából.

Staza

Damjanich János szerb származású magyar honvédtábornok szülőfalujában 2012 óta áll emlékmű, amelyet a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége állíttatott Magyarország külügyminisztériumának a támogatásával.

A hős emléke előtt, aki a szabadságért harcolt, tisztelegett a HMDK küldöttsége is, amikor március 14-én megkoszorúzták az emlékművet.

Zágráb

Cseresnyés Péter munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkár a zágrábi magyar nagykövetség és a horvátországi magyar szervezetek közös ünnepségén múlt szerdán a Zágrábi Magyar Intézetben arról beszélt, hogy az elnyomás és diktatúra ellen létrejött egy szövetség, és azóta is így van ez, ha fontos kérdésekről, például a haza ügyéről van szó.

Az államtitkár ünnepi beszédében kiemelte: az összefogás lelkesítő erejét ez a nép nemcsak 1848-ban, hanem 1956-ban és 1990-ben is megtapasztalta, de megtapasztalhatja napjainkban is.

A szabadság ügye összeköti a régióban élő nemzeteket, a magyarokat és a horvátokat is – mondta. „Mindkét nemzet sokat tett és sokat áldozott saját szabadságáért, önrendelkezéséért és függetlenségéért azért, hogy ma magunk dönthessünk a saját sorsunkról és jövőnkről” – húzta alá az államtitkár.

Az ünnepséget megelőzően a horvátországi magyar civil szervezetek és kisebbségi önkormányzatok képviselői Zágrábban közösen megkoszorúzták Petőfi Sándor emléktábláját annak az egykori kórházépületnek a falán, amelyben a károlyvárosi (Karlovac) katonai szolgálata idején megbetegedett költő néhány napot eltöltött.

Az eseményen többek között részt vett Aleksandar Tolnauer, az országos Kisebbségi Tanács elnöke és Milan Bandić, Zágráb polgármestere is.

Eszék-Rétfalu

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc modern Magyarországot teremtett, a reformnemzedék nemcsak felébresztette a nemzetet, hanem üzenték a mának, hogy szabadság és függetlenség nélkül nincs jövője a magyarságnak – hangsúlyozta ünnepi beszédében Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, az Országgyűlés volt elnöke a múlt csütörtökön rendezett március 15-i ünnepségen Eszéken. Ezért a jövőért tenni is kell mindig minden időben – tette hozzá.

– Mi egy békében élő, kultúrájára büszke, nyelvében élő, identitásában szilárd magyarságot akarunk, olyan nemzetet, mely biztonságban és békében tudja közösségeit – folytatta a miniszteri biztos. – A márciusi ifjak példája minket, kései utódokat is kötelez – mondta.

„Minden tudásunkat a közösség érdekében az alkotásra, a szülőföldön boldogulásra, értékeink megőrzésére, szuverén döntéseink vállalására kell fordítani” – szögezte le végül.

Magyarország Eszéki Főkonzulátusa és a Népkör Magyar Kultúregyesület szervezésében az ünnepi program Farkas Béla tárogatós zenés köszöntőjével kezdődött az eszéki Szentháromság téren. Majd ezt követően a résztvevők megkoszorúzták a Népkör székházának falán lévő, Antal Mihály rétfalusi származású 48-as országgyűlési képviselő tiszteletére állított emléktáblát. Antal Mihály a forradalom évében Deák Ferenc mellett ült a magyar nemzetgyűlésben.

Ő volt az első olyan képviselő, akit a magyar Országgyűlésbe nem mint nemest, hanem mint egyszerű polgárt és földművest választották be, és két évig szolgálta a hazát és a forradalmat. A magyar Országgyűlés 2005. március 15-én adományozta és avatta fel az emléktáblát, amelyre azóta minden évben az évfordulón friss koszorú kerül.

Az eszéki megemlékezésen Magyar József zágrábi magyar nagykövet is részt vett. A HMDK képviseletében Matijević Olivér ügyvezető elnök, Prosszer Horvatin Szanella titkár és Szántó Tibor elnökségi tag koszorúzott az Antal-emléktáblánál.

Bellye

A HMDK bellyei alapszervezetében rendszeresen megülik nemzeti ünnepeinket, így március 15-ét is. A 1848-49-es forradalom és szabadságharc kezdetének a 170. évfordulója alkalmából az akkori események legfontosabb mozzanatait foglalták össze. Majd társalgással folytatódott az ünnepély, méghozzá a HMDK központi szervezetének bellyei székházában.

Vinkovci

A Vinkovcei Magyar Kultúregyesület fontosnak tartja a megemlékezéseket nemzeti ünnepeinken. Idén is egy alkalmi ünnepség keretében idézték fel az 1848-as vér nélküli forradalom legfontosabb eseményeit, valamint az egyesület kórusa versekkel tette még meghittebbé az ünnepi együttlétet.

Kopács

Kopácson vasárnap a HMDK helyi alapszervezete és az Arany János Kultúregyesület közösen szervezett ünnepi műsort március idusa alkalmából. A programra a kultúrotthonban került sor, felléptek a kultúregyesület szekciói: a Kopácsi Alkalmi Zenekar és a Kuruttyoló Békák Tánccsoport, valamint egy kisfilmet is levetítettek Horvátország ’48-as emlékhelyeiről. Az eseményen részt vett Obradović Ena, az eszéki magyar főkonzulátus gazdasági attaséja.

Vukovár

A tíz éve működő Vukovári Magyarok Egyesülete az eszéki magyar főkonzulátus támogatásával tartott megemlékezést március 16-án. A műsor első részében közreműködtek a vukovári és a környékbeli gyerekek, valamint az egyesület Őszirózsa Asszonykórusa, akik egy zenés-verses összeállítással készültek erre az alkalomra, majd a programot a magyarországi Harangláb együttes zárta. Az eseményen De Blasio Antonio eszéki magyar főkonzul is részt vett.

Nagypiszanica

Múlt szombaton tartotta március 15-ei megemlékezéssel egybekötött hagyományőrző rendezvényét a Nagypiszanicai Magyarok Közössége.

A program előtt az egyesület, a járás és a HMDK vezetősége megkoszorúzta a szervezet székhelyének falán az aradi tizenhármak egyikének, Knézich Károlynak a tiszteletére állított emléktáblát, és megemlékeztek a ’48-as hősökről.

A zsúfolásig megtelt kultúrotthonban a házigazdák mellett felléptek a kaposvári Móricz Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium diákjai, a Daruvári Magyarok Közösségének kórusa, valamint a Dežanovaci Magyarok Közösségének tagjai is.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Győrei Anita, a zágrábi magyar nagykövetség első beosztottja, Bojana Hribljan, Belovár-Bilogora megye zsupánhelyettese,  Pali Fredi, a Nagypiszanicai járás elöljárója és Jankovics Róbert parlamenti képviselőnk.

Pula

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) alapszervezeteinek nagy része Baranya és Szlavónia területén működik, de több egyesületük a tömbtől távolabb, a szórványban tevékenykedik. Ezek egyike a HMDK Isztria megyei egyesülete is, amely az elsők között alakult meg tagszervezeteink közül.

A HMDK Isztria megyei egyesülete rendszeresen tart magyar rendezvényeket, a legnagyobb és leglátogatottabb általuk szervezett esemény a Pólai Magyar Hét, amellyel a magyar kultúrát és hagyományokat népszerűsítik az Isztriai-félszigeten. Összejönnek nemzeti ünnepeink alkalmával is, így a legszebb nemzeti ünnepünkön is megemlékezést tartottak, ahol Lőcsei József, az alapszervezet elnöke foglalta össze a 48-as eseményeket.

Rijeka

A HMDK Tengermelléki-fennsíki megyei alapszervezetének március 15-ei ünnepi műsorát a Vinkovcei Magyar Kultúregyesület kórusának bemutatkozása gazdagította. A közös megemlékezés mellett a kétnapos ismerkedés során több olyan programról is egyeztettek, amelyekben a jövőben együtt vesznek majd részt, erről Viola Éva, a fiumei HMDK-alapszervezet elnöke tájékoztatta lapunkat.

Ács Rudolf, a vinkovcei egyesület elnöke is fontosnak tartja az ilyen találkozókat, amelyekből mindkét magyar közösség profitálhat.