Új vezetősége van a laskói tűzoltó-egyesületnek

0
178

A drávaszögi magyar településeken több mint százéves múlttal rendelkeznek az önkéntes tűzoltóegyletek, kisebb-nagyobb megszakításokkal működtek. A laskói egyesület nemrég tartott tisztújító közgyűlést, ahol elnöknek Vajda Gábort, parancsnoknak Živko Davort, titkárnak pedig Heidinger Istvánt választották meg.

Nagy múltú alfalusi önkéntes tűzoltó-egyesületek

Az 1800-as évek végén alakult meg a laskói, a várdaróci és a kopácsi önkéntes tűzoltóegylet. Mindhárom egyesület rendkívül aktív volt, persze kisebb-nagyobb kényszerszünetek előfordultak; a békés reintegrációt (1997) követően lassan mindhárom újjáalakult, és megkezdődött a munka.

Egy, az 1800-as évek utolsó évtizedében keletkezett okmány szerint az önkéntes tűzoltók fő feladatát a következőképpen határozták meg: „tűzvész alkalmával gyorsan a vész helyére sietni, és ott a parancsnok vezénylete alatt a veszedelemben forgó emberéletet, a vésznek kitett ingó és ingatlan vagyont megmenteni”.

Ma már persze a lángok oltásában ritkábban kell részt venniük, erre ott vannak a hivatásos tűzoltók, ám baj esetén még mindig lehet rájuk számítani. Ezenkívül az aratás/cséplés időszakában állandó jellegű ügyeletet vállalnak, és rendszeresen részt vesznek a tűzoltó-találkozókon és -versenyeken.

Az új vezetőségnek számos terve van

A laskói önkéntes tűzoltóegylet 1894-ben alakult, ebben az időben száznál is több tagot tartottak nyilván, és kisebb-nagyobb megszakításokkal működött. Az 1980-as években kezdték építeni tűzoltószertárukat. A Bellyei járás támogatásának köszönhetően 2004-ben, a fennállásuk 110. évfordulója tiszteletére rendezett jubileumi ünnepségre már egy újjáépített tűzoltószertárral büszkélkedhettek.

– Büszkék vagyunk a múltunkra, arra, hogy mindig is a falu egyik legaktívabb szervezete voltunk. Folyamatosan jártunk versenyekre, utánpótlás-toborzással is foglalkoztunk. Pár éve viszont mindez már nem jellemző. Az előző vezetés ezzel már egyáltalán nem foglalkozott, ezért indítványoztuk a tisztújítást, mert szeretnénk, ha újra aktívak lennénk – mondta Vajda Gábor, akit egyhangúlag választott meg nemrég a közgyűlés a laskói tűzoltó-egyesület élére, és számos terve van a jövőre nézve, amiben a tagság és az újonnan megválasztott vezetőség is támogatja. Az eszközpark felmérése után ismét szeretnének versenyekre járni, a gyerekeket is ismét bevonni a munkába. Aktívan részt venni a településen zajló programokban, újakat is szervezni és kapcsolatokat építeni más tűzoltó-egyesületekkel.

Ezek az egyesületek önkéntes alapon működnek, kevés jövedelemmel rendelkeznek, a tagság a szabadidejét áldozza fel, de a közösség érdekében dolgoznak.