Püspöki és főgondnoki beiktatás Hercegszőlősön

67

Szombaton ünnepi istentiszteletet tartott a Horvátországi Magyar Református Keresztyén Egyház a hercegszőlősi református templomban, ahol beiktatták az egyház megválasztott püspökét, Varga Györgyöt és Kettős Áron országos főgondnokot.

Kettős Attila lelkipásztor, egyházi főjegyző hirdette ki a Zsinati Tanács határozatát a beiktatás elrendeléséről.

A beiktatási szertartáson Botos Elemér, a szerbiai Református Keresztyén Egyház püspöke hirdetett igét, prédikációt mondott Milić Jasmin, a Horvátországi Protestáns (Anglikán) Keresztyén Egyház püspöke. Áldást kért a beiktatott vezetőkre és a megjelentek életére főtiszteletű Vatroslav Župančić, a Horvátországi Evangéliumi Metodista Egyház elnöke.

Varga György püspök beiktatási igehirdetésének textusa János evangéliuma 14. részének a 6. verse volt: „Jézus mondja: Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az Atyához, csakis általam”. Üzenete megerősítést nyert a jelenlévő lelkipásztorok áldása folytán is.

Varga György 1966-ban született Nagybodolyán. A Budapesti Református Teológián szerzett lelkészi képesítést 1993-ban, majd 1994-ben szentelték lelkipásztorrá a pesti Kálvin téri református templomban. Lelkészi szolgálatát a Baranya vármegyei Vajszlón és szórványaiban kezdte, majd Hodossy Imre püspök halála után került Bácsfeketehegyre (Vajdaság) lelkipásztornak 1996 szeptemberében. A Drávaszögnek a horvát közigazgatási rendszerbe való visszatérése után, vagyis 1997-től szülőföldjén, Horvátországban a csúzai, vörösmarti és hercegszőlősi gyülekezetek lelkipásztora lett. Egyházi feladatai mellett sokat tesz a helybéliek magyar önazonosságtudatának a fenntartása érdekében is, széleskörű társadalmi szervezőmunkát végez a helyi kultúregyesületi, népfőiskolai mozgalomban. Számos tanulmánya jelent meg a drávaszögi reformátusok szokásairól, a gyülekezetek hagyományairól, ünnepi szokásairól.