Pedagógus-továbbképzés Kopácson

112

A horvát Köznevelési és Oktatási Ügynökség eszéki intézete a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumával (HMPF) közösen egynapos továbbképzést szervezett a horvátországi magyar tannyelvű iskolákban tanító pedagógusok részére.

A képzésre múlt csütörtökön került sor a kopácsi Tangazdaság és Ifjúsági Központban, amelyet Kozma Szabolcs okleveles gyógypedagógus, oligofrénpedagógia-logopédia szakos tanár vezetett. A motorikus képességek fejlesztése a gyermek beszédfejlődése érdekében című prezentáción a horvátországi magyar oktatásban dolgozó óvónők és tanárok vettek részt.

Varga Erna eszéki magyar tanügyi főtanácsostól megtudtuk, a legutóbbi szakmai nap célja annak a bemutatása volt, hogy a képességek fejlődése és fejlesztése miként épül egymásra, miképpen kapcsolódik a mozgásfejlesztés a beszédfejlesztéshez. A képzés további célja az is volt, hogy az óvodapedagógus, a tanító, tanár kedvet kapjon a logopédussal való együttműködésre, elsajátíthasson olyan módszereket, amelyekkel, a kompetenciahatárokat figyelembe véve, támogathatja a nyelv- és beszédfejlődésében elmaradt gyermekek, tanulók fejlődését, mindezzel hatékonyabbá téve a saját munkáját és a logopédiai terápiát.

A program a magyar Belügyminisztérium Köznevelésügyi Államtitkársága támogatásával valósult meg.

A cikk az elektronikus média többféleségének és különbözőségének fejlesztéséről szóló Alap által került társfinanszírozásra.