Özönvízszerű esőzés és sártenger Sepsén

Hercegszőlősi járás – ahogy azt a lakosok látják

0
201
A múlt heti esőzés alkalmával a falut elöntötte a sár és az iszap

Múlt csütörtökön heves zivatar csapott le térségünkre, mely Sepsén villámáradáshoz vezetett. A frissen felújított esővíz-elvezető rendszer nem tudta ellátni a feladatát, ezért a sár ellepte az utcákat, befolyt a házak udvarába. Tudomásunk szerint a járás vezetői közül a zivatar után senki sem jelent meg a helyszínen, hogy esetleg felmérje vagy – legalább – szemügyre vegye a károkat.

Mint ahogy már beszámoltunk róla mi is, a Hercegszőlősi járás települései a térség földrajzi adottságai miatt folyamatosan ki vannak téve a villámáradások veszélyeinek. Jól tudták ezt elődeink is, akik mély és sűrű árokhálózattal védekeztek ezen pusztító jelenség ellen. Sepse főutcáját viszont nemrég felújították, amikor is a Csúzán és Vörösmarton is alkalmazott, bizonyítottan nem működő módszer szerint betömték a vízelvezető árkok egy részét. Ennek a múlt heti esőzés alkalmával meg is lett az eredménye: a falut elöntötte a sár és az iszap. Ez azért is nagy probléma, mert Sepsén sok ház alacsonyabban van, mint az úttest, ezért a víz befolyhat az udvarokba, sártengerré változtatva azokat. Azoknak az árkoknak az oldalát, melyeket végül a felújítás során mégsem temettek be, a víz kimosta, de rengeteg bennük a hordalék is, ezért egy esetleges újabb eső még nagyobb károkat okozhat.

– Sepsén régóta probléma a vízelvezetés, nemcsak azért, mert eső esetén a falut ellepi a sár, hanem azért is, mert a domboldalról a víz lemossa a permetszereket, amelyek beszivárognak a kutakba, kertekbe, mérgezve a lakosságot. Mi már 12 éve kérjük a járást, hogy építsen egy olyan elvezető csatornát, ami a szurdokokból kiömlő vizet elterelné a falutól, ám kérésünket nem hallgatták meg. Ami a mostani esőzést illeti, szomorúan tapasztaltam, hogy a felújított főutca vízelvezetése csődöt mondott, hiszen az erre a célra kialakított rendszer nem vezette el a vizet, sőt a kiépített rendszer megtelt sárral, szeméttel és iszappal, ez a következő esőzéseknél még nagyobb problémát okoz majd – mondta Prosszer-Horvatin Szanella ellenzéki járási képviselő, aki hozzátette, ha május 16-án Horvát Krisztián és csapata nyer, melynek ő is tagja, kiemelt hangsúlyt fog kapni a vízelvezetés kérdése az egész járásban, hiszen településeink folyamatos mérgezése tűrhetetlen.

- Reklám -
Hömpölygő folyóvá változott Sepse főutcája

Miért mindig Sespe az utolsó?

Prosszer-Horvatin Szanella az elmúlt négy évben ellenzékből próbálta érvényesíteni szülőfaluja, Sepse érdekeit, ám süket fülekre talált, ezért ha megoldást akarunk a problémáinkra, a helyhatósági választásokon nyernünk kell.

– Az elmúlt négy évben ellenzéki képviselőtársaimmal nem sűrűn találtunk nyitott fülekre, javaslatainkat általában már csak dacból sem fogadták el. Mindig csak ígérgettek, de ezekkel tele a padlás. Sepse a többi településsel összehasonlítva nem egyenrangúan fejlődik, ez tény. Miért van az, hogy csak Sepsére nincs  a gáz bevezetve? Miért csak az idén, a járásban utolsóként lett a sepsei kultúrotthon felújítva? Miért nem újították fel a sepsei imaházat és a sepsei református templomot, hiszen négy évvel ezelőtt ezt ígérték kampányukban. Miért nem hallgattak a lakosokra, amikor azok azt kérték, hogy ne a házaik tövébe helyezzék a vízvezetékeket, hiszen egy esetleges csőtörés kimosná az épületek alapjait. Ki vállalja majd ezért a felelősséget? – teszi fel a kérdést Prosszer-Horvatin Szanella.