Összejövetelek a Mikulás-nap alkalmából

0
492
08-mikulas-rijeka

Szent Miklós püspökről a katolikus egyház december 6-án emlékezik meg. Amellett, hogy a nagylelkű és bőkezű felebaráti szeretetével a karácsony előhírnöke, ez a nap a gyermekek által annyira várt Mikulás-ünnep is. Ebből az alkalomból magyar közösségeinkben több helyütt is kisebb ünnepséget szerveztek, de volt, ahol a heti táncpróba szünetében lepték meg a gyerekeket egy-egy Mikulás-csomaggal.

Szent Miklós a kis-ázsiai Myrában működött, a keleti egyháznak máig legtiszteltebb szentje. A nyugati egyházban csodatevő híre akkor terjedt el, amikor ereklyéit 1087-ben az olaszországi Bariba vitték. A 11. századtól kultusza egész Európában elterjedt, amely a nagylelkűségéhez és kedvességéhez fűződő történetek nyomán alakult ki. Szinte minden nép kultúrájában feltűnik hosszú, prémes, vörös köpenyben járó, deres szakállú, nagy csizmájú alakja, amelyet csak a 19. század végén nyert el. Ünnepe, hagyományai egybemosódtak a karácsonyi ünnepkörrel.
 

Mikulás-nap Nagypiszanicán
Nagypiszanica a Bilo-hegység déli lejtőin található település Nyugat-Szlavóniában, Eszék és Zágráb között félúton (a hajdani Belovár-Körös vármegyében). A 14 kilométer hosszú, korábban szerbek lakta faluban 1882 és 1896 között telepedtek meg a somogyi-baranyai, többségükben református magyarok.

 

08-mikulas-nagypiszanica

 

A tömbmagyarságtól távoli közösség szervezete, a Nagypiszanicai Magyarok Közössége minden erejével azon munkálkodik, hogy megtartsa magyarságát. Évente számos programot, eseményt szerveznek. Legutóbb múlt vasárnap tartottak Mikulás-napi összejövetelt, ahol a helyiek gyermektánccsoportja és kórusa mellett fellépett a HMDK újgráci egyesületének tánccsoportja, valamint a nagypiszanicai Sloga kultúregyesület kórusa.
Természetesen a programot követően a jelenlévő gyerekeket a Mikulás is megajándékozta.
Az esemény vendégei voltak: Sabo Snježana, a Daruvári Magyarok Közösségének elnöke, Jankovics Róbert, a HMDK ügyvezető elnöke és Zorica Vasić, a Nagypiszaniai járás elöljáró-helyettese.

08-nagypiszanicaAZ-Ujgraciak

 

A tengermelléken is járt a Mikulás
A HMDK Tengermelléki-fennsíki megyei szervezetének rijekai székházában rendszeresek a magyar összejövetelek. Nemzeti ünnepeink megülése mellett a hagyományok ápolását is fontosnak tartják.
Viola Éva, a HMDK Tengermelléki-fennsíki megyei szervezetének elnöke elmondta, a Mikulás-nap egy újabb alkalom arra, hogy összejöjjenek, beszélgessenek. A gyerekek szüleikkel, nagyszüleikkel együtt verseket mondtak, dalokat énekeltek. Az adventi időszakban így néhány bensőséges és szép órát tölthettek el együtt a rijekai magyarok, ahol az egyik főszereplő a Mikulás volt, aki a gyerekeknek egy-egy csomaggal „édesítette meg” a napját.
 

Meglepetés a dályhegyi gyerekeknek
A néptáncot nem lehet elég korán kezdeni, gyermektánccsoportjaink fontos szerepet játszanak közösségeink életében, hiszen a legfiatalabbak feladata továbbvinni a magyar kultúrát és a hagyományokat. Ezt vallják azok a szülők is, akiknek a kérésére pár évvel ezelőtt megalakították a dályhegyi Cserebogár gyermektánccsoportot.
Kaján Mária, a csoport vezetője közölte, a gyerekeknek idén is több fellépésük volt, rendszeresen járnak a próbákra is, ezért a legutóbbin egy kis meglepetéssel is jutalmazták szorgalmukat: mindegyikük egy-egy Mikulás-csomaggal mehetett haza.

08-Mikuls-dlyhegy

 

{fcomments}