Nemzetközi nyelvészeti konferencia az eszéki Magyar Tanszéken

0
99

A Glotta Nyelvi Intézet az eszéki J. J. Strossmayer Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékével, valamint a magyar Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda társszervezésével, közreműködésével 4. alkalommal szervezte meg a Kommunikáció és nyelv konferenciát, Nyelvi közvetítés a Kárpát-medencében a pandémia idején címmel.

A december 3-4. között rendezett nemzetközi értekezletre online formában került sor, hazai és külföldi – köztük anyaországi és külhonban élő – szakemberek részvételével.

– A negyedik alkalommal megrendezett Kommunikáció és nyelv konferenciánk egyedülálló volt abban, hogy ezúttal fókuszált témával foglalkoztunk, mégpedig a fordítástudománnyal, annak elméletével és gyakorlatával, melynek tanszékünk szempontjából jövőre lesz igazán jelentősége, amikor mesterszakon fordítóképzést indítunk – nyilatkozta lapunknak Dobszai Gabriella, a tanszék előadója.
A konferencia résztvevőit többek között Bockovac Tímea, a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék docense és Lénárd László, a Pécsi Akadémiai Bizottság elnöke köszöntötték.

A konferencia plenáris ülései között neves szakemberek előadásai is szerepeltek: Klaudy Kinga, a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára A fordításkutatás dilemmái a 21. század elején címmel tartott előadást, Németh Gabriella, a budapesti Metropolitan Egyetem professzora pedig a jog és a nyelv viszonyát taglalta. Előadást tartott továbbá Daniela Amodeo Perillo, az EULITA European Legal Interpreters and Translators Association elnöke is.

A konferencia Eszék város magyar kisebbségi önkormányzata és az eszéki magyar főkonzulátus támogatásával valósult meg.