Nagypiszanica: ismét van magyar közösség

0
206
Berkes Zlata

A horvátországi magyarság egyik legveszélyeztetettebb része a nyugat-szlavóniai szórvány. Ezen a vidéken, a Bilogora-hegység lejtőin található a mintegy ezer lelket számláló, egykoron magyar többségű Nagypiszanica is.

Nagypiszanicára 1882 és 1896 között telepedtek be a somogyi-baranyai, többségükben református magyarok. A 14 kilométer hosszú főutcájáról is híres falu egykor magyar többségű volt, 1958-ig magyar iskola, a 80-as évekig pedig magyar kultúregyesület is működött itt. A körülbelül ezer lelket számláló faluban ma már csupán alig több mint a lakosság 10%-a vallja magát magyarnak. Mindezek ellenére a pár évvel ezelőtt alakult Nagypiszanicai Magyarok Közösségének köszönhetően mozgalmas magyar közösségi élet folyik a faluban, magyar zenekarral, kórussal, tánccsoporttal, az egyesületet Berkes Zlata vezeti.

Zlata családja az 1880-as évek végén a magyarországi Nagykorpádról költözött a mai Belovár-Bilogora megye területére. Horvátországba telepedésük oka az ottani rossz anyagi helyzetük volt.

– Horvátországban akkoriban a föld rendkívül olcsó volt. A dédapám, aki földet szeretett volna művelni, ezért költözött ide. Kemény munkával néhány év múlva sikeres mezőgazda vált belőle. A munkát a nagyapám is folytatta, aki társadalmilag is elkötelezett ember volt, ő látta el a falu református templomának gondnoki tisztségét is – mesélte Zlata, aki mondandóját azzal egészítette ki, hogy családjában mindig is magyarul beszéltek, méghozzá azt a nyelvjárást, amelyet őseik hoztak erre a területre, és amelyet a mai Magyarországon már talán nem is nagyon használnak.

Zlata gyermekkorától kezdve érdeklődött a magyar kultúra iránt, és az általános iskola 7. osztályáig magyar nyelvórákra is járt. Sajnos a honvédő háború egyik következménye a magyar nyelvoktatás megszűnése volt. Zlata azonban továbbra sem hanyagolta el magyarságát, mindig büszkén vállalta nemzeti hovatartozását, és a magyarság megmaradásáért tenni is akart.

– Az egyetem befejezése után a magyar nyelv, kultúra és a hagyományok ápolása érdekében 2011-ben újraalakítottam a Nagypisanicai Magyarok Közösségét, amelynek a mai napig elnöke vagyok. Egyesületünkben gyermektánccsoport, kórus és tamburazenekar is működik, ezek a mi vidékünkre jellemző népdalokat és néptáncokat adnak elő. Különféle rendezvényeket szervezünk, ahol a magyar kultúrát népszerűsítjük, de nyelvtanfolyamokat is tartunk – mondta Zlata, aki hozzátette, arra a legbüszkébb, hogy egyesületük közbenjárásának köszönhetően újból van lehetőség a magyar nyelv tanulására a nagypiszanicai általános iskolában is.