Megjelent A magyar nyelv Horvátországban című könyv

1085
A magyar nyelv Horvátországban
A magyar nyelv a Kárpát-medencében a XX. század végén elnevezésű kutatás keretében 2014 őszén kezdődött meg a horvátországi magyarok nyelvhasználatának az elemzése. A több hónapig tartó munka eredményeként nemrég megjelent A magyar nyelv Horvátországban című könyv. A kötet szerzői horvátországi és magyarországi nyelvészek és egyetemi hallgatók.

A kárpátaljai, vajdasági és szlovákiai monográfiák és a 2012-ben megjelent összevont, ausztriai és szlovéniai kötet után a Horvátországban élő magyarok nyelvének a feldolgozására is sor került.
A 2014 őszén kezdődött kutatásban az eszéki Bölcsészettudományi Kar magyar szakos hallgatói és a zágrábi hungarológia szakos hallgatók is részt vettek, akik a Drávaszög és Szlavónia magyarlakta falvait járták végig kérdőívekkel.
A vizsgálat során többek között elemezték a magyar nyelv szerepét az oktatásban, a közigazgatásban és a tömegtájékoztatásban. A nyelvészeti részek pedig a kétnyelvűség hatásait írják le, vagyis a magyarországi magyarok és a határon túliak közti nyelvi azonosságokat és különbségeket mutatták ki.
Mindebből A magyar nyelv Horvátországban című könyv lett, amely A magyar nyelv a Kárpát-medencében a XX. század végén sorozat 5. köteteként jelent meg. Szerzői horvátországi és magyarországi nyelvészek és egyetemi hallgatók.
A kutatómunkát és a könyv kiadását az MTA Domus programja támogatta. (mt)