Magyarországi adomány a Kórógy Hagyományőrző Egyesületnek

0
47

A Kórógy Hagyományőrző Egyesület múlt héten egy kilenc személyes mikrobuszt kapott ajándékba a magyarországi Kisdobsza községtől. A nagylelkű adomány a két település közti szoros barátság újabb ékes bizonyítéka.

Kórógy és Kisdobsza már a honvédő háború előtt is jó viszonyt ápolt egymással, kelet-szlavóniai szülőfalujuk kényszerű elhagyása után pedig a kapcsolat tovább mélyült, hiszen számos kórógyi ott talált menedéket a nehéz időkben. A háború után sokan visszatértek szülőfalujukba, de voltak olyanok is, akik inkább ott folytatták életüket, a települések közti kapcsolat már csak emiatt sem szakadt meg. Lakosaik mind a mai napig rendszeres vendégei egymás rendezvényeinek. Ezen jó kapcsolat egy újabb ékes példája, hogy Kisdobsza község – a Magyar Falu Program keretében – egy mikrobuszt ajándékozott a Kórógy Hagyományőrző Egyesületnek.

– Egyesületünk nagyon hálás Kisdobszának, egy igencsak nagy értékű adományt kaptunk tőlük. A mikrobusz nagyon jól jött, hiszen egyesületünk sokat utazik, számos fellépésünk van az év során – mondta Cserepes Zoltán, az egyesület elnöke, aki hozzátette, hogy a támogatást külön is köszöni Kisdobsza polgármesterének, Kovács Sándornak.