Jézus szíve napja Darázson, a „magyar” templomban

0
93

A darázsi magyarok számára ünnep a Jézus szíve-templom napja, a mostanin az Eszék-Diakovári Érsekség segédpüspöke is részt vett.

Fontos ünnep alkalmából gyűltek össze pénteken a darázsi magyarok. A Báni-hegy északi oldalán épült templomukat Jézus Szíve tiszteletére szentelték. A pünkösd utáni második vasárnapon, úrnapját követő pénteken (idén június 24-én) Isten emberré lett fiának a szívét, a megváltó isteni szeretet jelképét ünnepeljük. Ekkor helyi és környékbeli hívők szentmisére és búcsúra gyűlnek össze.

Felújított templom mint a keresztény közösség megmaradásának záloga

A darázsi Jézus Szíve-templom felújításra szorult, hiszen a hegyoldalról lezúduló esővíz a földet a templom hátsó falára „tapasztotta”, ami emiatt átázott, kívül-belül lepergett a vakolat.

– A magyar kormány támogatásával azonban sikerült kijavítani ezeket a sérüléseket, eltávolítottuk a földet az épület mögül, majd egy betonfalat építettünk a hordalék-felgyülemlés megelőzésére. Megoldottuk az esővíz-elvezetést és újravakoltuk a falakat. Rendbe hoztuk a padlásteret, és sor került a toronyba vezető lépcső felújítására is, és új redőnyöket kapott a templomtorony. Ezenkívül a belső falak festésére, valamint a templom környékének rendezésére is sor került – nyilatkozta lapunknak Kovács Ferenc, a HMDK és az Europa AP templomfelújítási projektjének a vezetője.

Az Eszék-Diakovári Érsekség segédpüspöke is részt vett az idei szertartáson

A pénteki szentmisére megtelt helyi és környékbeli katolikus hívekkel a felújított templom, és jelen volt az Eszék-Diakovári Érsekség segédpüspöke, Ivan Ćurić is. A szertartáson részt vett Matijević Olivér, a HMDK ügyvezető elnöke és Sipos Sándor, a Darázsi járás magyar elöljáró-helyettese is.

– Köszönettel tartozunk a magyar kormánynak, hogy ezzel a nagylelkű támogatással lehetővé tette ennek a templomnak a felújítását, ami egy ilyen kis közösség számára fokozottan nagy jelentőséggel bír. Mindenkinek, akinek valamilyen kötődése van Darázshoz, így nekem is nagyon jó látni, hogy a keresztény magyar közösség számára minden feltétel biztosítva van ahhoz, hogy gyakorolhassák a vallásukat – mondta el beszédében Matijević Olivér, a HMDK ügyvezető elnöke.

A darázsi magyarok számára Jézus szíve napja kiemelt ünnep. Szórványközösségről van szó, és minden évben méltóképpen emlékeznek meg róla.

A szentmise után szeretetvendégségre várták az egybegyűlteket a templom udvarán, amelyet a HMDK biztosított a jelenlévőknek.

A rendezvény megtartását a zágrábi Nemzeti Kisebbségi Hivatal és Magyarország Kormánya támogatta.