Idén is folytatódnak a magyar nyelvtanfolyamok Daruváron

0
537
A tavalyi tanfolyam résztvevői

A múlt héten ismét megkezdődött a magyar nyelvtanfolyam Daruváron, a Daruvári Magyarok Közössége szerevezésében. A nyelvórákat Tóth Rebeka, a társégben tevékenykedő Petőfi Program ösztöndíjasa tartja.

Tóth Rebeka a magyarországi Balassagyarmathoz közeli Őrhalomról érkezett tavaly nyáron Horvátországba a Petőfi Program ösztöndíjasaként. Az egyetemi alapképzést Pécsett végezte kroatisztikán, a mesterit pedig Budapesten, hungarológián. Nem először jár Horvátországban. Többször is volt már Zágrábban ösztöndíjasként, akkor horvát anyanyelvűeknek tanított magyart, de szeretett volna származásnyelvűekkel is foglalkozni. Ez ezzel a kiküldetésével meg is valósult.

Az idén ismét megpályázta a helyet, újabb kilenc hónapot tölthet el itt, és tovább segítheti három megye magyar közösségét.

Nagypiszanicán, Pakrácon és Daruváron a népdalkórusokban Rebeka segítségével folyamatosan gyakorolták a magyar kiejtést, olvasást. A tanfolyamokon az alacsony óraszám miatt ugyan lassan, de töretlen kitartással tanulták a nyelvet. Ezt folytatják idén is, Daruváron a múlt héten kezdték meg a nyelvórákat. (mt)