Hihetetlen, de mégis igaz

1552

A 2015-ös költségvetési támogatásokkal való visszaélések miatt a MESZ-nek 1.097.693,88 kúnát vissza kell fizetnie az állami költésgvetésbe 2017. január végéig! Ha nem fizetik vissza, végrehajtást kezdeményeznek Juhászék ellen!

Nem kis döbbenettel értesült magyarságunk a zágrábi Kisebbségi Tanács (KT) hivatalos honlapján (nacionalne-manjine.info) 2016. december 16-án közzétett döntéséről, mely szerint a Horvát Pénzügyminisztérium június 9-ei, a MESZ-nél elvégzett pénzügyi ellenőrzés eredményeit rögzítő jegyzőkönyve szerint a szervezetnél több esetben is bebizonyosodott a költségvetési támogatásokkal való visszaélés. Ezért a KT a Juhász Sándor és Sója Dénes vezette szervezettől megvonta a 2016 novemberére és decemberére megítélt 239 ezer kúnát, valamint a MESZ-t további 1.097.693,88 kúna 30 napon belüli visszafizetésére kötelezik, és mindezek következményeként a MESZ három évig a Kisebbségi Tanács által kiírt nyilvános pályázatra sem jelentkezhet.

A KT december 16-ai döntése azt is rögzíti, hogy az 1.097.693,88 kúna visszafizetési határideje a Tanács döntésének kézhezvételétől számított 30 nap, azaz idén január vége. Amennyiben a Juhász-Sója „duó” vezette szervezet ezt a pénzt nem fizetné vissza a határidőig, végrehajtást kezdeményez ellenük az Aleksandar Tolnauer vezette Kisebbségi Tanács.

A döntésben az is olvasható, hogy a KT utólagos ellenőrzése is rábukkant az előzőleg a pénzügyminisztérium által már rögzített rendellenességekre a MESZ pénzügyeit illetően, így kétség sem fér ahhoz, hogy az adófizetők kúnamillióit a MESZ nem rendeltetésszerűen használta föl.

A Magyar Naplóban erről persze nem találtunk egyetlen cikket sem.

A Kisebbségi Tanács döntése teljes terjedelmében megtekinthető a nacionalne-manjine.info honlapon.

A Napló arról is hallgat, hogy Juhászék 2016. október 3-án már visszafizettek 322.018,94  Kn-t az állami költségvetésbe

Ami talán a legmegdöbbentőbb – habár ezért a minősítésért ebben az ügyben elég nagy a konkurencia – a szerkesztőségünk birtokába jutott dokumentumok szerint, hogy a MESZ 2016. október 3-án már visszafizetett 322.018,94 kúnát az állami költségvetésbe, akkor a pénzügyminisztérium felszólítására. És akkor is a költségvetési támogatások nem rendeltetésszerű felhasználása miatt. És erről a MESZ által alapított HM Napló egyetlen szót sem írt, mint ahogy a KT döntéséről sem! Ez lenne a hiteles tájékoztatás? Joggal kérdezhetjük: honnan volt pénze a MESZ-nek a visszafizetésre, ha mindent rendeltetésszerűen használtak fel?

Nincs vége: a horvát pénzügyminisztérium Juhászék pénzügyeit további eljárás lefolytatására átadta az államügyészségnek!

Lapzártánk előtt szerkesztőségünk olyan információt kapott, hogy az esetleges további jogi lépések megtétele érdekében a pénzügyminisztérium az egész MESZ-es „ügyet” átadta az államügyészségnek Zágrábban.

madjari2

Nem fogunk úgy viselkedni, mint Sója Dénes 2012-ben! Mi nem akarjuk kizárni a MESZ-es kultúregyesületeket a támogatásból!

janko

Jankovics Róbert: „Mindent megtettem, hogy a Kisebbségi Tanács döntése ne érintse a kultúregyesületeket, amelyek a MESZ-en keresztül kapták a támogatást. Sikerült – ők továbbra is pályázhatnak.”

 

Jankovics Róbert, a horvátországi magyarság parlamenti képviselője, a zágrábi Kisebbségi Tanács tagja az üggyel kapcsolatban a következőket nyilatkozta:

„Még mielőtt a Plenković-kormány kinevezett volna az országos Kisebbségi Tanács magyar tagjává, értesültem az akkor már befejeződött, a pénzügyminisztérium által a MESZ-ben lefolytatott pénzügyi ellenőrzés várható, közösségünk számára lesújtó végeredményéről, így a költségvetési pénzek nem rendeltetésszerű felhasználásának a ténye számomra nem volt új, és sokunk számára meglepő sem. Nagyon sokan megkerestek már magyarjaink közül az utóbbi években ezzel kapcsolatban.

Miután végérvényesen kiderült, hogy a MESZ nem arra használta fel a Milanović-kormány által nagylelkűen nekik adományozott kúnamilliókat, amire kötelesek lettek volna fordítani, többször is tárgyalásokat kezdeményeztem a pénzügyminisztérium illetékeseivel és Aleksandar Tolnauer úrral, a KT elnökével, hogy a MESZ esetleges súlyos elmarasztalása ne vonatkozzon a MESZ keretében működő kultúregyesületekre. Ez ugyanis sokáig kérdéses volt, mivelhogy  azok is a MESZ-en keresztül kapták a támogatást az állami költségvetésből. E téren Tolnauer elnök úrral közösen sikerrel jártunk, a MESZ tagszervezetei nyugodtak lehetnek – rájuk ennek a rendkívül súlyos döntésnek semmilyen jogi következményei nem lesznek.

Habár több kritika is ért az utóbbi napokban, hogy miért „mentem a MESZ-es egyesületeket”, és miért nem úgy járok el, ahogy 2012-ben Sója Dénes akkori magyar képviselő, akit teljesen hidegen hagyott, hogy – egyetlen indok nélkül – 14 HMDK-s kultúregyesületet és egyéb szervezetet kizártak a Kisebbségi Tanács támogatásából. Nekik azt üzenem: én nem vagyok olyan, mint MESZ-es elődeim. Az a célom, hogy a magyar kultúrát és hagyományokat ápoló egyesületek kellő mértékű anyagi támogatásban részesüljenek Zágrábból, attól függetlenül, hogy melyik ernyőszervezethez tartoznak, és nem az, hogy anyagiak hiányában ellehetetlenítsem őket.

Mindettől függetlenül a MESZ pénzügyeit illetően számomra legalább két kérdés továbbra is nyitott:

Az első: a MESZ milyen pénzből fizette 2016. október 3-án vissza a pénzügyminisztérium által visszafizetésre elrendelt 322.018,94 kúnát, és mekkora lehet még az a bizonyos, sokak által városi legendaként emlegetett MESZ-es tartalék? Esetleg a MESZ valamelyik bankszámláján megvan a jelenleg visszafizetendő további 1.097.693,88 kúna is? Ezt majd január végén meglátjuk, mert akkor jár le a visszafizetési határidő.

A második: a nem rendeltetésszerűen felhasznált pénzt valójában mire költötték? Ne felejtsük, 2015-ben két választás is volt…

Mindenesetre rendkívül sajnálatos dologról van szó, amely egész közösségünkre árnyékot vet, és szégyen, hogy egy magyar szervezetet ilyen komoly szankciókkal kénytelenek sújtani.”