Ez történt 2015-ben

402
08-09-lasko-copy

Új év, új kezdet: 2016 eleje kiváló alkalmat nyújt arra, hogy vessünk egy pillantást a mögöttünk hagyott évre. Dióhéjban összefoglaltuk a múlt év néhány, magyarságunkat érintő jelentősebb eseményét, programját.

2015 a külhoni magyar szakképzés éve volt
A Nemzetpolitikai Államtitkárság 2012 óta minden esztendőben tematikus évet hirdet – 2012-ben a külhoni magyar óvodásokra, 2013-ban a kisiskolásokra, 2014-ben a felsősökre fókuszált, tavaly pedig a külhoni magyar szakképzés évét hirdette meg.
A horvátországi magyar szakképzés fejlesztéséről szóló megállapodást Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, Román István, a Földművelésügyi Minisztérium helyettes államtitkára és Csapó Nándor, a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumának (HMPF) elnöke írták alá Eszéken.
A megállapodás főleg a mezőgazdaság területét érintette, tanműhelyek kialakítására, továbbképzésekre, illetve a szakiskolák korszerűsítésére és bővítésére vonatkozott. Több képzés és program is megvalósult az év során, amelyben horvátországi pedagógusok és diákok is részt vettek.

07-szakkpzs-3-copy

 

A Horvátországi Magyarok Ifjúsági Közössége a magyar oktatást népszerűsítette
Miért válasszuk a magyar iskolát? címmel hirdetett plakátkampányt az anyanyelvi oktatás népszerűsítése céljából a HMIK. A plakátok Baranya- és Szlavónia-szerte arra buzdították a szülőket, hogy válasszák a magyar tannyelvű iskolákat gyermekeik számára.
 

 

Adománygyűjtés a kárpátaljai magyarok megsegítésére
Közösségünk is aggódva és együttérzéssel figyelte tavaly az Ukrajnában zajló eseményeket. A kelet-ukrajnai válság sajnos az ottani magyar közösséget sem kímélte. A kárpátaljai magyarok megsegítésére szervezett adománygyűjtő akciót a Horvátországi Magyarok Ifjúsági Közössége.
A legtöbben élelmiszercsomaggal járultak hozzá a kezdeményezéshez. Az adományokat az ifjúsági közösség tagjai juttatták el Budapestig, ahonnan partnerszervezetük, az Ifjú Kereszténydemokraták Szövetségének Karitatív Munkacsoportja szállította tovább Kárpátaljára.

adomany_karpatalja-copy

 

Május végén került sor a kisebbségi önkormányzati választásokra
Május 31-én hazánkban a tizenkilenc nemzeti kisebbség 288 kisebbségi tanácsot és 173 kisebbségi képviselőt választhatott meg a negyedik alkalommal megrendezett kisebbségi önkormányzati választásokon. Mi, horvátországi magyarok 11 megyében választhattunk megyei szintű önkormányzatot vagy képviselőt, négy városi szintű önkormányzatot, öt városban kisebbségi képviselőt. A járások esetében kilencben testületet, négyben pedig kisebbségi képviselőt. Összesen 266 magyar kisebbségi képviselőt választottunk meg.
A 2011-es népszámlálás szerint Horvátországnak 4 millió 285 ezer lakosa van, ebből 329 ezren tartoznak valamelyik nemzeti kisebbséghez. Mi, horvátországi magyarok a 14 ezer fővel a 22 nemzeti kisebbség rangsorában a hatodik helyen állunk. Ami a május 31-én rendezett választásokat illeti, mi voltunk az egyik legaktívabb közösség: több megyében, járásban is 50 százalék fölött volt a részvételi arányunk.
A HMDK önállóan 5 megyében aratott győzelmet, Eszék-Baranya megye területén három olyan körzetben is nyert, amelyekben 2011-ben veszített: a Darázsi és Bellyei járásban, valamint a szlavóniai Ernestinovói járásban. A legnagyobb győzelmet, 25:0 arányút Vukovár-Szerém megyében aratta.

 

Szeptemberben elhelyezték a laskói általános iskola tornatermének alapkövét
A múlt évben végre megkezdődött a laskói általános iskola tornatermének építése, ami nemcsak az iskolások, hanem a falu számára is nagy jelentőséggel bír. A szeptemberi alapkőletétel után hamarosan megkezdődik az építkezés, és a szerződés szerint három éven belül el is készül.

07-lasko-alapk-1

 

Újabb szervezettel bővült a HMDK
Az októberi rendkívüli elnökségi ülésen a Nagypiszanicai Magyarok Közössége egyhangú döntés alapján kilépett a MESZ-ből, és csatlakozott a HMDK-hoz. Az 500 éves református múltra visszatekintő nyugat-szlavóniai település magyar egyesülete elsődleges céljának tekinti, hogy a magyar kultúra, a nemzeti hagyományok megőrzéséért dolgozzanak, ebben pedig partnerre találtak a HMDK-ban.

nagypiszanica_korus-copy

 

A HMDK Gazdakör jóvoltából ingyenes szakvizsga növényvédőszer-ismeretből
2015 novemberétől a növényvédő szerekkel már csak szakvizsgával rendelkező személy dolgozhat. Tanfolyamokat a Mezőgazdasági Tanácsadó Szolgálat több helyszínen is szervezett az év folyamán, és a HMDK Gazdaköre is támogatta a gazdákat, pályázati forrás révén ingyenes szakképzésen vehettek részt tagjai.
 

 

Tájház nyílt Várdarócon
Tájház lett a daróciak régi iskolájából, amely több évtizeden keresztül betöltötte funkcióját. Száz és száz kisdiák koptatta padjait, az épülethez így a várdaróciak érzelmi szálakkal is kötődnek. A HMDK ezért is érezte fontosnak, hogy felújítsa és megőrizze a felnövekvő nemzedékek számára. Tavaly ősszel ismét szélesre tárta kapuit, az avatóünnepségen egykori és a jelenlegi diákok is megjelentek. Az egykori tanárok előtti tisztelet jeleként a névsorukat tartalmazó táblát avattak.
Az épület a magyar kormány anyagi támogatásából újult meg, így annak nevében Potápi Árpád János, a magyar miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára avatta fel a tájházat, amely a településen és környékén élő magyarok kultúráját, hagyományainak ápolását fogja szolgálni.

06-vardaroc-1-2-copy

 

Építkezés és renoválás Dályhegyen, Vukováron és Kiskőszegen
A magyarországi támogatásból, az Erdődi járás, Eszék-Baranya megye és a HMDK segítségével épült 200 férőhelyes dályhegyi kultúrház két évvel ezelőtt került tető alá, később a villany, a víz bevezetése is megtörtént, és már csak a belső tér rendezése maradt hátra.
Megújult a Vukovári Magyarok Egyesületének székháza is, melyet 2013-ban vásároltak. A vukovári magyarok munkáját a magyar állam is értékelte, anyagilag támogatta a felújítást. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nél megpályázott összegből különböző konyhai felszereléseket vásároltak, megépítették a fűtésrendszert, és az épület két helyiségét is felújították.
A HMDK kiskőszegi alapszervezetének aktivistái is folyamatosan újítják föl székházukat. Legutóbb az épület udvarát térkövezték le, egyik termüket pedig lebetonozták. A felújítást a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., a Darázsi járás, illetve a HMDK támogatta anyagilag, a munkában közmunkások és önkéntesek vettek részt.

10-kiskoszeg_terkovezes-copy

 

{fcomments}