Előbeiratkozások előtt: az anyanyelvű oktatás a legjobb választás!

0
86

Magyar általános iskoláink igazgatóival beszélgettünk arról, milyen előnnyel jár, ha a szülők a laskói, vörösmarti, kórógyi tanintézményt vagy az eszéki magyar iskolaközpont alsó tagozatát választják gyerekük számára, hiszen februárban kerül sor az elő-beiratkozásokra.

Laskói ÁI: ahol tanár és diák is jól érzi magát

A laskói általános iskola fél évezredes múltra tekint vissza. Az alapítását követő évtizedekben élte fénykorát, de még most is nagy jelentőségű nemcsak a laskóiak életében, hanem tágabb értelemben is. Híres és sikeres emberek kezdték tanulmányaikat a laskói iskolában, mely most is arra törekszik, hogy diákjait úgy oktassa és nevelje, hogy azok szert tehessenek a szükséges alapokra.

Az intézmény jelenlegi épületét 1981-ben adták át, a tornaterem felépítéséért pedig az iskola vezetése hosszú éveken át harcolt, a HMDK hathatós közbenjárásával 2018-ra aztán el is készült. 

– Fejlesztésekből az elmúlt években sem volt hiány, ez a jövőben is folytatódni fog. Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy intézményünk diákjai eljussanak a különböző versenyekre, hogy más iskolák tanulóival is megismerkedjenek Horvátország határain belül és kívül egyaránt, a jelenlegi helyzetben természetesen a járványügyi szabályozások előrásai szerint – nyilatkozta lapunknak Kovačević Anna, az intézmény igazgatónője.

Elmondta, nagy figyelmet fordítanak a népdaléneklés népszerűsítésére a gyerekek körében, akik egyre nagyobb számban vesznek részt az intézmény falain belül évente megrendezett Kőgyesi Melitta Népzenei Vetélkedőn, de nemzetközi versenyeken is elismerésre méltóan.

Az intézmény keretei között működik a Paprika Jancsi Iskolaszövetkezet, melynek résztvevői saját készítésű termékeiket árulják a helyi rendezvényeken, legutóbb a karácsonyi programon kínálták adventi díszeiket.

Az oktató-nevelő munkát szolgálja az is – hangsúlyozta az igazgatónő –, hogy a laskói iskolában kis létszámú osztályokban tanulnak a gyerekek, így külön figyelem jut minden diákra.

– Iskolánk nagy előnye, hogy mindig voltak és vannak olyan tanárai, igazgatói, tanulói, akik nagyon erősen kötődtek/kötődnek hozzánk, akikre büszkék lehetünk, és akiknek a segítségére számíthatunk – mondta Kovačević Anna, hozzátéve, gyermekközpontú iskola a céljuk, ahol tanár és diák is jól érzi magát.

Vörösmarti ÁI: évek óta részesei a Boldog Iskolák hálózatnak

A laskóihoz hasonlóan Vörösmart általános iskolájának is ötszáz éves múltja van, már a 16. században gimnáziumi rangon volt, melyet sokszor hasonlítottak össze a pécsi gimnáziummal. Az intézmény igyekszik ma is hű maradni múltjához, ezt tükrözi a falai között folyó oktató-nevelő munka.

– Iskolánk előnyei között mindenképpen kiemelném a magyar nyelven való tanulás lehetőségét. Rendkívül fontos, hogy a gyerek, főleg, ha első osztályos kisdiák, anyanyelvén tanulhasson, amikor még csak ismerkedik az intézménnyel, környezetével, hogy figyelmét ne vonja el az idegen nyelv, és maximálisan összpontosíthasson a beilleszkedésre, a tanulásra – nyilatkozta lapunknak Kollár Kinga igazgatónő.

Akárcsak a többi intézményvezető, ő is hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a gyerekek falujukban tanulhatnak – a vörösmarti központi tanintézmény mellett Csúzán, Sepsén, Újbezdánban is működnek tagozati iskolák –, így nem kell utazniuk.

A beruházásokkal kapcsolatban elmondta, a megyei támogatásból és különböző projekteknek köszönhetően fejlesztik intézményüket. Különböző projektek keretében a magyar tagozatos gyerekek számos tanulmányi kiránduláson is részt vehetnek, amelyek az identitáserősítéséhez járulnak hozzá.

Számos szakkörön, csoportfoglalkozáson vehetnek részt a tanulók: bővíthetik ökológiai ismereteiket, kertészkedhetnek, a keramikusműhely jelenleg szünetel, de népszerű a modellező szakkör, a földrajz és történelem szakkör, szinte minden tantárgyhoz kapcsolódik valamilyen tanórán kívüli foglalkozás.

Büszkén mesélt az igazgatónő a vörösmarti cserkészcsoportról, ami az intézmény falai között alakult meg, és az iskolai szövetkezetről is, amely egyre magasabb szinten működik, kézműves termékeikkel standolni is szoktak a helyi fesztiválokon a diákok.

Az iskola évek óta részese a Boldog Iskolák hálózatának, melynek keretében az ún. boldogságórákon a pozitív szemléletet gyakorolhatják a gyerekek, másik pszichológiai projektjük pedig arra irányul, hogy a diákokat rávezessék, mi az, amiben jók, hogy azt fejleszthessék a továbbiakban.

A miliőre is sokat adnak – mondta az igazgatónő –, igyekeznek minél otthonosabbá tenni a környezetet, hogy a diákok és a tanárok is örömmel érkezzenek minden nap az iskolába.

Kórógyi ÁI: a hagyományápolásra és a multikulturális nevelésre is figyelmet fordítanak

A Kórógyi Általános Iskola az egyetlen magyar tannyelvű oktatási intézmény Vukovár-Szerém megyében, ezért nemzetpolitikai szempontból is kiemelten fontos. Sesvećan Emma igazgatónő az intézmény előnyei, erényei között említette a családias légkört, mint mondta, a kis létszámból adódóan sokkal nagyobb figyelmet szentelhetnek minden diáknak. Ennél is fontosabb – monda az intézményvezető –, hogy magyarul tanulhatnak, aminek nagy a jelentősége az asszimilációval küzdő régióban.

– Vidám közösséget alkot iskolánk, tanáraink motiváltak, a diákjaink számára számos lehetőség adott az intézményen belül, ráadásul minden ingyenes: tanulóinknak nem kell fizetniük a könyvekért, a munkafüzetért, a tízórai is ingyenes. Hatalmas előnyt jelent a kórógyi gyerekek számára, hogy iskolánk helyben van, nem kell utazniuk – sorolta az előnyöket Sesvećan Emma.

A tanintézményben hagyományápolás is folyik, az alsó tagozatosok számára folklórcsoportot működtetnek, ahol a tevékenység iránt érdeklődő diákok jó alapokat szerezhetnek ahhoz, hogy utána falujuk kultúregyesületében folytassák a munkát. A magyar nyelv és kultúra megismerése, gyakorlása, a hagyománytisztelet mellett a tágabb környezet kultúrájával való szoros kapcsolatra nevelést sem hanyagolja el az iskola, hiszen többnemzetiségű közösségben élnek – hangsúlyozta az igazgatónő.

Megemlítette, a járványhelyzethez alkalmazkodva informatikai eszközökkel bővítették eszköztárukat, ezek használatára kiképezték oktatóikat.

Összefoglalva: az anyanyelven való tanulás hatalmas előny, amiből gyerekeink később csak profitálhatnak, ilyen oktatásban-nevelésben egyedül a szóban forgó általános iskolákban és tagozati iskoláikban, valamint az eszéki magyar iskolaközpontban részesülhetnek, méghozzá magas színvonalon. A családias környezet, a jól felszerelt tantermek, az ingyenes szolgáltatások sem elhanyagolható szempontok.