Bemutatták a nyugat-szlavóniai magyarokról szóló könyvet

68

GAREŠNICA – A Főzők tánca címet kapta Főző Károly könyve, mely a nyugat-szlavóniai magyarok múltját dolgozza fel. December 29-én mutatták be a kötetet, amelynek kiadását a HMDK támogatta.

A gaji Főző Károly a magyarok Nyugat-Szlavóniába érkezéséről értekezik most megjelent könyvében. Elsősorban a pakráci, a lipiki és a daruvári magyar közösségekkel foglalkozik a 19. század végétől napjainkig, de kitér Monoszló és a Bilo-gora területeire is. Az itteni magyarok Somogy, Sopron, Veszprém, Zala és más megyékből érkeztek erre a területre. Károlynak, vagyis a közösségében csak Karcsinak becézett szerzőnek az volt a célja, hogy az emlékeit papírra vesse, és annyira objektíven, amennyire csak lehet, beszámoljon a múlt eseményeiről, szokásokról, hagyományokról. A kötetben 20 adatközlő információi találhatók meg, amelyek mellett szokások, dalok, ételreceptek is helyet kaptak. A szerző 80 éves korában döntött a könyvírás mellett azzal a céllal, hogy tudását és tapasztalatait megörökítse az utókor számára.

Először Garešnicán mutatták be a kötetet

Az egyelőre csak horvátul olvasható kötetet (tervezik a magyarra fordítását is) Garešnicán mutatták be 2022. december 29-én. Főző Károly 2005-ben alapította meg a Lipiki Magyarok Közösségét, amelyből 2007-ben „kinőtt” és külön egyesületként kezdte meg a működését a Pakráci Magyarok Közössége. A szerző ezenkívül kisebbségi önkormányzati képviselőként is éveken keresztül segítette a nyugat-szlavóniai magyarokat.

Ez a könyv – ahogy az alcímében (Magyarok a vidékünkön egykor és most) is olvasható – valós történeteket tartalmaz az idevándorlásról, az alkalmazkodásról, a háborús időszakról, igazságosságról és igazságtalanságról, letűnt szokásokról (előre megbeszélt házasságok, egykori eljegyzések és esküvők), gazdasági fejlődésről, kultúráról és oktatásról.

A könyvbemutatón részt vett Jankovics Róbert, a HMDK elnöke, Josip Bilandžija, Garešnica polgármestere és Tanja Novotni Golubić, Belovár-Bilogora megye zsupánhelyettese is.