Bemutatta programját Munk Erik, a Bellyei járás elöljárójelöltje

0
104

Május 16-án önkormányzati választásokat tartanak Horvátországban. A Bellyei járásban Munk Erik indul az elöljárói posztért a jelenlegi vezetés kihívójaként. Vele beszélgettünk a járást érintő gazdasági és szociális problémákról, melyekre megoldást kínál programja, ha neki szavaz bizalmat a választók többsége.

A laskói Munk Erik a „Hozzuk lendületbe a Bellyei járást!” szlogen alatt indított választási lista élén indul a közigazgatási egység elöljárói posztjáért. Laskón született, itt él ma is, nős, két gyermek édesapja. Végzettségét tekintve közgazdász, aktív szerepet tölt be Laskó közösségi, társadalmi életében, emellett tizenöt éve foglalkozik politikával és közügyekkel járási szinten is, jelenleg magyar elöljáró-helyettesként, mely feladatkört volontőrként látja el.

Szervezési képességeiben és sokéves tapasztalatában bízva döntött úgy, hogy jelölteti magát a járás elöljárójának.

- Reklám -

– Mi lesz az első lépése, ha megválasztják elöljárónak? Mik lesznek a prioritások?

– Járásunkban sok a probléma, ezek közül is a legnagyobb az, hogy kevés EU-s és országos forrás érkezik hozzánk. Ezen mindenképp változtatni fogunk, hiszen csak úgy fejlődhetünk, ha kihasználjuk ezeket a lehetőségeket. Úgy tervezzük, alakítunk egy szakmai csoportot, amely a projektek létrehozásán dolgozik majd. Járásunkban számos más megoldandó feladat is van, melyek a mindennapi életet érintik. A kommunális felügyelő munkájára is ráférne az átszervezés, emellett bevezetnénk egy olyan rendszert, melyen keresztül lakosaink könnyebben bejelenthetik a településeket érintő problémákat, hogy kommunális munkásaink gyorsabban megoldhassák azokat.

– Említette az imént az EU-s projekteket. Mik lesznek a fő irányvonalai ezeknek a fejlesztéseknek?

– Három területen fejlesztenénk járásunkat, melyek kiegészítik egymást. Elsődleges célunk a gazdaság fejlesztése. Új befektetőket szeretnénk idevonzani, elsősorban az informatikai iparból, amiben nagy lehetőségeket látok. Példát vehetünk Sveta Nedjelja településről, amely rövid idő alatt az ország IT-központjává vált. Természetesen az idegenforgalomról és a mezőgazdaságról sem feledkezünk meg, hiszen ezekben járásunk területén óriási potenciál van. Megválasztásom esetén arra fogok törekedni, hogy a járás adminisztrációjával segítséget nyújtsak a befektetőknek és a vállalkozóknak. Változtatnánk a járás hozzáállásán, kifogások gyártása helyett az akadályok elhárítására, a feladatok megoldására összpontosítunk majd. Ezenkívül a társadalmi élet fejlesztését is kiemelten kezeljük, hiszen járásunk legnagyobb potenciálja az emberekben rejlik. Szeretnénk fejleszteni a sportot és a kultúrát is, valamint demográfiai célú támogatásokat is tervezünk.

– Ha már a demográfiánál tartunk, hogyan akadályozná meg a fiatalok elvándorlását?

– Az említett probléma súlyosan érinti járásunkat, az elmúlt években rengetegen elköltöztek innét. Ennek egyik legfőbb oka, hogy kevés a jól fizető munkahely, illetve az, hogy nincs kapcsolat a munkaerőpiac és az oktatási rendszer között. A járás eddig jóformán csak önfenntartásra költötte az adóbevételeket, és nem támogatta a fiatalokat az itthon maradásban, az otthonteremtésben. Mi ezen változtatni szeretnénk a lakosságfogyás megállítása érdekében, azt kívánjuk elérni, hogy minél többen akarjanak járásunkban élni. Ehhez az isztriai Bale város példáját vennénk alapul, ahol elérhető áron kínálnánk telkeket a fiatal házaspároknak, melyek az állami otthonteremtési programmal kombinálva kiváló lehetőséget biztosítanak az életkezdéshez. Támogatni fogjuk az újszülötteket is, a jelenlegi összegek többszörösével.

– Hogyan gondoskodnának az idősekről?

– Járásunkban hozzávetőlegesen 1100 nyugdíjas él, akiknek nem könnyűek a mindennapjaik. Az idősotthonokban kevés a hely, és sokan nem is szívesen hagynák el szülőfalujukat idős korukra. Éppen ezért a kérdést falvanként oldanánk meg egyesületeink bevonásával, melyeknek tagjai gondoskodnának ezekről az emberekről. Létrehoznánk olyan klubokat, ahol az idősebb korosztályhoz tartozók találkozhatnak egymással, ahol társaloghatnak, kikapcsolódhatnak egy kicsit. Azokról, akik nem tudnak gondoskodni magukról, szociális ellátórendszer segítségével gondoskodnánk. Az idősekkel való törődést kötelességünknek tartom, ugyanis tőlük örököltük otthonunkat, amiért hálával tartozunk nekik, megérdemlik a tisztességes öregkort.

– Hogyan látja a Bellyei járás idegenforgalmának a helyzetét?

– Mint már említettem, a kultúra és a turizmus ágazatában nagy potenciál van. A Kopácsi-rét Természetvédelmi Park messze földön híres, ám a járás jelenlegi vezetése ezt a hírnevet nem tudja kihasználni. Mi ezen is változtatni szeretnénk, vissza fogjuk helyezni a Bellyei járást a világ idegenforgalmi térképére. Ezt pedig a járás falvainak egységes fejlesztésével érnénk el. Nagyobb jelentőséget szánunk minden településünknek a turizmus terén, hogy bevonásukkal egy teljesebb, gazdagabb turisztikai csomagot kínálhassunk vendégeinknek. Ebben számítunk vidékünk vállalkozóira is, hiszen a járásunkban működő éttermek vonzereje óriási, de számítunk a szállásadókra és a falusi gazdaságokra is. Mindenekelőtt azonban egy fontos kérdéssel kell foglalkoznunk, méghozzá a szúnyogokkal, ezt a problémát még az idén megoldanánk.

– Végezetül mit üzen a választópolgároknak?

– Mind elöljárójelöltként, mind itt született, itt élő és dolgozó lokálpatriótaként büszke vagyok lakhelyünkre. Az összetartozás érzése falvainkkal és közösségünkkel megerősít abban a hitemben, hogy lesz értelme a munkámnak. Ahhoz viszont, hogy ezt a munkát elvégezhessem, szükségem van lakosaink támogatására is, ezért kérek mindenkit, hogy május 16-án támogasson engem és listámat, hogy együtt egy jobb és élhetőbb közösséget teremtsünk. Járásunkat nem meghódítani és uralni kell, hanem a lakosokkal együtt irányítani, én erre készen állok.