Az eső sem akadályozta meg a májusfák kitáncolását

0
62

Egyre több településen adnak ünnepi keretet a májusfa kiszedésének a hónap végén. A természet újjászületésének szimbólumát táncolták körbe Újbezdánban, Nagybodolyán, Kopácson, Harasztiban, Vukováron és Csúzán is.

Újbezdán: kitáncolták a jelképes és a valódi májusfát is

A májusfa-kitáncolásnak Újbezdánban van a legnagyobb hagyománya. Erre az ünnepélyre idén május 28-án, szombaton került sor, az eseményen a falu lakosai és a helybéli civil szervezetek tagjai mellett több meghívott vendég is részt vett: az újbezdáni Szivárvány népdalkörön és az Ifjúsági Hagyományőrző Egyesület tánccsoportján kívül a csúzai Csárdás táncegyüttes, a Kiskőszegi Kisasszonyok és Legények Táncsoport, a harkányi német kisebbség Singvögel népdalköre, valamint az újgráci HMDK-alapszervezet zenekara és énekkara gazdagították a műsort produkciójukkal.

Az időjárás, sajnos, nem kedvezett a programnak, a zuhogó eső miatt a szervezők rögtönzött megoldásának köszönhetően a táncosok jelképes (mini)májusfát csárdásoztak körbe és vágtak ki a kultúrotthon színpadán. Ezt követően a program díszvendégei, Jankovics Róbert parlamenti képviselőnk, Milan Knežević, a Petlovaci járás elöljárója is köszöntötték az egybegyűlteket, gratuláltak a helyi magyar közösségnek a nagyszerű rendezvényhez, és méltatták egész éves tevékenységüket. A vendégek között foglalt helyet Pálinkás Krisztián, a Baranyaszentistváni járás magyar kisebbségi önkormányzatának elnöke és Bognár Attila, a falu polgármestere is. Szerencsére idővel az eső elállt, és a résztvevők a kultúrotthon előtt álló, valódi májusfát is kitáncolhatták, kivághatták.

A programot a Csoóri Sándor Alap, a Bethlen Gábor Alap, a zágrábi Kisebbségi Tanács, a HMDK és a Petlovaci járás támogatta.

Nagybodolya: májusfa-kitáncolás és halfőzőverseny

Idén is ünnepélyes keretek között táncolták ki a kis baranyai falu tűzoltóotthonának udvarában lévő májusfát. Ebben a programban most már hagyományosan a nagybodolyai hagyományőrző egyesület zenekara, valamint a csúzai Csárdás tánccsoport tagjai vesznek részt. Ennek az eseménynek sem kedvezett az időjárás, szerencsére sikeresen kitáncolták a májusfát a nagybodolyaiak zenéjére, a Csárdás táncosai közé a nézők soraiból is beálltak.

A program itt halpaprikásfőző-versennyel és bállal folytatódott. A versenyen összesen tizenhat csapat – mintegy száz fő – vett részt. A helyben kisorsolt zsűri Pinkert Jánosnak ítélte az első díjat, akit Varga Vivien követett a dobogón, a főzőverseny bronzérmese pedig Ivan Mumlek volt Pélmonostorról.

Kopács

Kopácson a helyi HMDK-egyesület szervezésének köszönhetően idén is sudár májusfa díszítette a faluközpontot egy hónapon keresztül. Az egyesület tagjait dicséri a májusfa-kitáncolási ünnepség is, melyen a kopácsi gyerekek és szüleik vettek részt.

A májusfa kidöntése után vacsorával folytatódott a program a kopácsi magyarok otthonában, a rendezvény a zágrábi Kisebbségi Tanács támogatásával valósult meg.

Haraszti

A szlavóniai Harasztiban az ifjúsági egyesület tartja életben a májusfaállítás hagyományát. Idén nemcsak közösségi fát „ültetett”, hanem a helyi lányokat is meglepte. A kitáncolásra május 29-én, vasárnap került sor. A haraszti ünnepély annyiban tért el a többi település programjától, hogy itt összesen hét fát – a közösségit és a lányoknak ültetett májusfákat is – táncoltak ki sorban, az „akcióba” bevonva a legfiatalabbakat is, hogy azok kedvet kapjanak a hagyomány őrzésére. A program bállal folytatódott a helyi kultúrotthonban.

Csúza

A csúzai Csárdás népi tánccsoport a faluközpontban állított májusfát, amit, ragaszkodva a hagyományokhoz, minden évben a hónap utolsó napján, 31-én táncolnak ki. Az utóbbi években a nagybodolyai hagyományőrző egyesülettel együttműködve kölcsönösen részt vesznek egymás májusfa-kitáncolási programján, ez idén is így történt – a nagybodolyai zenészek kíséretével táncolták ki a Csárdás táncosai a nagybodolyai után a csúzai központi májusfát is.

Vukovár

A Vukovári Magyarok Egyesülete azóta ápolja e népszokást, hogy saját székházuk van. A jó hangulatú program célja, melyből nem csak a férfiak veszik ki a részüket, hogy a horvátságnak is bemutassák ezt a hagyományt. A májusfát itt is közös ünneplés keretében szedték ki, az egyesület tagjai táncra perdültek a székház udvarában, végül pedig vacsorával vendégelték meg a résztvevőket.

Kórógy, Szentlászló

A májusfaállítás szép hagyományát a két szlavóniai faluban, Kórógyon és Szentlászlón is ápolják helyi magyar kultúregyesületeink. Mindkét településen a hónap utolsó napján, 31-én szedik ki a májusfát, viszont itt nem rendeznek ünnepi programot az esemény köré, hanem inkább a májusfa állításának szentelnek nagyobb figyelmet.

Az említett településeken kívül más falvainkban is él még a májusfaállítás hagyománya, sok helyütt magánkezdeményezésre állítanak májusfát a legények a lányoknak, kifejezve ezzel udvarlási szándékukat.