Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepe egyesületeinknél

0
89
Pélmonostor

Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc kezdetének napját, március 15-ét az egyik legjelentősebb nemzeti ünnepünkként tartjuk számon. Nemzettársaink világszerte megülik, és mi, horvátországi magyarok is igyekszünk minden évben ünnepélyes kereteket adni a megemlékezéseknek.

Staza és Zágráb

Horvátországi magyarságunknak is van 48-as hőse Damjanich János honvéd vezérőrnagy személyében. Ő az aradi vértanúk egyike, aki a Sziszek-Monoszló megyei Staza településen született. A szabadságharc egyik legkiválóbb tábornoka volt. Az itteni magyarok számára fontos helyszín Damjanich János stazai szülőháza, ahol a HMDK emlékművet is állított a budapesti külügyminisztérium támogatásával. A központi HMDK és lapunk munkatársai most már hagyományosan minden március 15-e alkalmából ellátogatnak ide, hogy megkoszorúzzák az emlékművet.  Az idei megemlékezésen Simon Csaba, Magyarország zágrábi nagykövetségének osztálytanácsosa, valamint Matijević Olivér és Prosszer Horvatin Szanella, a HMDK ügyvezető elnöke, illetve titkára helyezték el az emlékezés koszorúit.

A következő állomás Zágráb volt, ahol a Petőfi Sándor emlékére állított táblánál hajtottak fejet a résztvevők. A Petőfi-emléktáblát Budapest főváros adományozta Zágrábnak 1996-ban (a karlovaci/károlyvárosi katonai szolgálata idején megbetegedett költőt 1840-41-ben hónapokig a zágrábi katonai kórházban ápolták). Itt Demcsák Csaba zágrábi magyar nagykövet, Matijević Olivér, a HMDK ügyvezető elnöke, valamint a horvátországi magyar szervezetek képviselői koszorúztak.

Vukovár

A Vukovári Magyarok Egyesülete minden nemzeti ünnepünket megüli, így „legpirosabb” ünnepünket, március 15-ét is. Az idei műsort a járványhelyzetre való tekintettel szűkebb körben tartották, az egyesület tagjai gyűltek össze székházukban, hogy közösen elénekeljék nemzeti imánkat, a magyar himnuszt, ezenkívül versek hangzottak el és történelmi ismertető, az Őszirózsa Asszonykórus zenészei kíséretével alkalmi dalokat adott elő.

Haraszti

Harasztiban a helyi református közösség szervezett ünnepélyt az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából, a programot a Lacházi járás magyar kisebbségi önkormányzata támogatta. A megemlékezés ünnepi istentisztelettel kezdődött a református templomban, majd a faluközpontban, a Petőfi-szobornál gyűltek össze a résztvevők koszorúzni, Hoppál Péter magyar országgyűlési képviselő mondott ünnepi beszédet.

Az alkalmi műsorban felléptek a helyi hittancsoportba járó gyerekek, az Alfalusi Vegyes Kar és a Sepsei Népdalkör, valamint a kórógyi Ady Endre Kultúregyesület vegyes kara. Az ünnepély keretében kiállítást is nyitottak, a Haraszti Ifjúsági Egyesület festőszakköre mutatta be munkáit, melyeknek témája március 15-e volt.

Várdaróc

A Várdaróc Magyar Kultúregyesület március 15-e alkalmából az elmúlt években rendhagyó történelemórákat is szervezett, de kézműves foglalkozásaival is a nemzeti öntudatra próbálja nevelni a gyerekeket. Idén is megtartották hagyományos műhelyüket. A kézműves foglalkozást ezúttal is Baronji Kell Klaudia és Berki Betília vezették.

Vinkovci

A Vinkovcei Magyar Kultúregyesület minden évben megünnepli március 15-ét. Idei rendezvényüket székházukban tartották, az egyesület tagjai vettek részt rajta, jelen volt többek között Nádudvary-Wagner Ekaterina, Vinkovci város magyar kisebbségi képviselője is. Az ünneplésen túl jó alkalom volt ez az egymással való találkozásra is.

Eszék

Az eszéki J. J. Strossmayer Egyetem bölcsészettudományi karának Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéke idén is színvonalas műsorral ünnepelte március 15-ét.  A hallgatók alkalmi színjátékkal készültek a műsorra, a jelenetben a forradalom és szabadságharc női résztvevőinek bemutatására helyezték a hangsúlyt. A programot a tanszék énekkara, a Cantamus zárta fellépésével.

Magyarország eszéki főkonzulátusának és az eszék-rétfalusi Népkör Magyar Kultúregyesületnek a képviselői közös szervezésű ünnepi rendezvényük keretében megkoszorúzták az Antall Mihály rétfalusi származású 48-as országgyűlési képviselő tiszteletére állított emléktáblát, amely a Népkör székházának homlokzatát díszíti. A műsorban közreműködött a Népkör vegyes kara, valamint az említett tanszék hallgatói is.

Újgrác

A HMDK újgráci egyesülete szombaton tartotta március 15-i ünnepségét a művelődési házban. Szőlősi István, a szervezet elnöke köszöntötte az egybegyűlteket.

Az újgráci HMDK-alapszervezet tamburazenekarának tagjai elevenítették fel a március 15-i eseményeket, majd énekekből és táncokból álló produkcióval zárult az ünnepi műsor.

Rijeka

A HMDK Tengermelléki-fennsíki megyei egyesülete a fiumei városközpontban álló Jókai Mór-emlékműnél ünnepelt.
A rövid alkalmi műsor keretében történelmi ismertető hangzott el március 15-ről, valamint Jókairól, aki nemcsak „nagy mesemondónk” volt, hanem a márciusi ifjak egyike is. A tiszteletére állított emléktáblánál fiumei egyesületünk, a város magyar kisebbségi önkormányzata, Ágoston Gergely Tengermelléki-fennsíki megyei magyar kisebbségi képviselő és Zoran Vukić magyar tiszteletbeli konzul voltak jelen és helyezték el koszorúikat. A programot a rijekai magyar kisebbségi önkormányzat támogatta.

Pélmonostor

A HMDK pélmonostori alapszervezete több programot is szervezett március 15-e alkalmából. A gyerekek számára kézműves foglalkozást tartottak, melynek tematikája nemzeti ünnepünk volt, a műhelyt Ferenc Ilić Emese vezette. A felnőttek számára irodalmi délutánt tartottak Kovačević Andrea vezetésével, aki az 1848-49-es forradalom és szabadságharc témakörében tartott előadást.

Ezenkívül egy kiállításra is sor került, Horvát Adrián pélmonos-tori festőművész munkáit mutatták be a résztvevőknek.

Kopács

Az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra emlékezett a Kopácsi Arany János Kultúregyesület is.

Az egyesület keretében működő színjátszó kör állított össze alkalmi műsort, melyben felléptek a szakkörbe járó gyerekeken kívül a Kopácsi Alkalmi Zenekar (KAZ), valamint az egyesület elnökségi tagjai. Az előadásban Ács Gedeonról emlékeztek meg, Kossuth tábori lelkészéről, aki a csúzai református temetőben nyugszik. A műsorban alkalmi dalok is elhangzottak, mégpedig a KAZ előadásában.

Nagygordonya, Nagypiszanica

A Belovár-Bilogora megyei magyar kisebbségi önkormányzat szervezésében megkoszorúzták a nagypiszanicai magyarok székházán levő, Knézich Károly tiszteletére állított emléktáblát és a szülőhelyén, Nagygordonyán állított mellszobrát. Knézich Károly Nagygordonyán született, a szabadságharcban tábornokként szolgált.

Világosnál tette le a fegyvert, az aradi börtönbe került, ahol felségárulásért kötél általi halálra ítélték, nyolcadik volt a kivégzett vértanúk sorában 1849. október 6-án. Emléktáblájánál Jankovics Róbert parlamenti képviselőnk, valamint a Belovár-Bilogora megyei magyarok, az ottani magyar szervezetek képviselői helyezték el az emlékezés koszorúit.

Újbezdán

Az Újbezdán Magyar Kultúregyesület székháza udvarában tartotta megemlékezését, a Petőfi Sándor-domborműnél, ahol koszorúkat helyeztek el. Részt vett a rendezvényen többek között Pálinkás Krisztián, a Baranyaszentistváni járás magyar kisebbségi önkormányzatának elnöke is. A koszorúzás után a kultúregyesület kórusának énekekből és szavalatokból álló alkalmi műsorára került sor.

Bellye

A HMDK bellyei alapszervezetében is megünnepelték március 15-ét. A rendezvényre székhelyükön gyűltek össze az egyesület tagjai. Nemzeti himnuszunk eléneklése után rövid előadás következett: összefoglalták a történelmi események legfontosabb mozzanatait.

Kórógy

A Kórógy Hagyományőrző Egyesület gyerekeknek tartott alkotótábort nemzeti ünnepünk jegyében. A szervezet tagjai fontosnak tartják, hogy a magyar hagyományok és kultúra mellett a történelem iránti érdeklődést is felkeltsék a fiatalokban. Ezt a célt szolgálta a műhelyfoglalkozás is, melyet Katić Izabella vezetett, a résztvevő gyerekek nemzeti jelképeinkkel ismerkedhettek rajzolás és festés közben.

Szentlászló

A szlavóniai faluban a HMDK helyi alapszervezete, valamint az Ernestinovói járás magyar kisebbségi önkormányzata közösen szervezett megemlékezést, a résztvevők a kultúrotthon előtt, a Petőfi-mellszobornál helyezték el koszorúikat. Kettős Attila református lelkipásztor a március 15-i eseményekről olvasott fel összefoglalót, majd a közös ima után a Rozmaring Egyesület énekkara adott elő alkalmi dalokat.