Akarsz-e játszani?

350
CIMLAP-Virgnevetcske

Teszi föl a költő, Kosztolányi Dezső kérdését Lábadiné Kedves Klára legújabb könyvében, a Virágnevetőcskében, amely a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége kiadásában jelent meg, a zágrábi Kisebbségi Tanács 2014. évi támogatásából. A könyv Baranya és Szlavónia népi játékainak gyűjteménye.

Lábadiné Kedves Klára a népi mondókák és gyermekjátékok gyűjtését a ’70-es évek végén kezdte. Ekkor a laskói általános iskolában tanított magyar nyelvet és irodalmat, valamint a Sztárai Mihály Önképzőkört vezette. A munka elején tanítványaival, az irodalmi csoport tagjaival felkerestek egy-egy idős adatközlőt, akiktől a gyermekjátékok felől érdeklődtek. A hallottakat lejegyezték, majd a szakköri foglalkozásokon újra eljátszották őket, így egy részük visszakerült a mindennapi életbe; a tanítási órákon, az irodalmi szakkörön és a sportfoglalkozások idején is elővették őket.
– Lábadiné Kedves Klára gyűjtőmunkájának részeredményei külön-külön kiadványokban megjelentek, de ezekből mára kevés példány maradt meg. Azokban a szlavóniai játékanyag még nem szerepelt. Elsősorban ez adta az ötletet ahhoz, hogy Baranya és Szlavónia népi játékait gyűjteményes kötetbe szerkesszük, melyben helyet kapnak az újabb kutatások eredményei is. A gazdagon illusztrált könyv megjelenését az is megerősíti, hogy amikor a két évvel ezelőtti Barkóca-tábori foglalkozásokon több népi játékot megismertek és örömmel eljátszottak a gyerekek, meggyőzött bennünket: újra és újra elő kell vennünk őseink játékait, amelyek révén ismét megtanulnak lányaink, fiaink önfeledten játszani – mondja Micheli Tünde, a könyv szerkesztője.
A kötet bevezetőjében a szerző is azt írja, hogy „a gyermekjáték szórakoztat, az egyik legjobb kikapcsolódást jelenti. Megszünteti a fáradtságot, növeli a testi erőnlétet. Elősegíti a gondolkodást, megújít és felüdít, növeli a boldogságérzetet. Az érzelmi, belső lelki életnek fontos bontogatója és gazdagítója.” 
Ugyanakkor megfogalmazza azt is, a játék ösztönöz arra, hogy a közösségben küzdjünk másokért, kitartóan harcoljunk társainkért, céljainkért, valamint arra is jó, hogy aki együtt játszik társaival, sohasem magányosodik el, nem válik önzővé. A játékszerek elkészítése során pedig teljesen egyedi „mesterművek” kerülnek ki a kis kezek közül, melyek magukon viselik alkotójuk egyéniségét, ízlését, rögtönzőkészségét. Amit egyedül készítünk, sokkal megbecsültebb lesz, mint a boltban vásárolt tucatholmi.