„A mindennapi élet vonatkozásában az emberek egymásra találása és az ünneplés pillanata legalább annyira fontos, mint a komoly tárgyalások“

0
33

Interjú Pásztor Istvánnal, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökével

– Ha röviden be kellene mutatnia, mit mondana el a vajdasági magyarságról?

– Hosszan lehetne erről beszélni, de azt gondolom, hogy az önök közösségének nem kell bemutatni a vajdasági magyarokat, mert élő kapcsolat van köztünk ma is. Valamikor, nem is olyan régen még egy országban éltünk, illetve szomszédok vagyunk. A szomszédság azt is eredményezi, hogy ezek a kapcsolatok, amikortól lehetséges volt, újraéledtek, és mindinkább mélyülnek. A vajdasági magyar közösség az utolsó, 10 évvel ezelőtti népszámlálási adatok szerint mintegy 250 ezer lelket számlál. Az egyik előttünk álló nagyon fontos feladat, nemcsak minálunk, hanem az egész Kárpát-medencében, ez a magyar közösségek aktuális feladata, hogy a számból generálható következtetések erőt kell hogy adjanak, kapaszkodást kell hogy biztosítsanak, tekintélyt kell hogy parancsoljanak, illetve szembesülnünk kell azzal a realitással, amik a számok mögött vannak. A vajdasági magyar közösségről azt szokták mondani, és én is azt mondom, hogy egy politikailag érett, jól szervezett, hatékony közösség, amelynek a legerősebb politikai ereje a Vajdasági Magyar Szövetség. Egy nagyon összetett feladat áll mögöttünk, ugyanis április 3-án két országban több fontos választásra került sor. A magyar parlamenti választás fontos volt a mi számunkra, ahol a vajdasági magyarok megközelítőleg 80%-os részesedéssel vettek részt. Emellett pedig Szerbiában volt egy előrehozott parlamenti választás, ahol a VMSZ-nek az volt a célja, hogy a politikai erejét, a legitimitását, a súlyát megőrizze, amire, azt gondolom, sikerrel összpontosítottunk. Ezzel párhuzamosan volt egy köztársaságielnök-választás is, ahol most először, jelölőként is Vučić mögé állva, arra biztattuk a vajdasági magyarokat, hogy rá szavazzanak, és megállapíthatom, hogy erősebb volt a VMSZ mozgósító ereje, mint az esetleges fenntartás a személye irányában. Ez azért fontos, mert azt bizonyítja, hogy a vajdasági magyar közösség nemcsak politikailag érett, hanem szavahihető és megbízható partner is. A partnerség építése sokkal fontosabb, mint akármi más, mert ez tud bennünket megőrizni, ez a mi élettapasztalatunk. Lehet ellenzékből is politizálni, de szerencsére már régóta nem ellenzékből politizálunk. Nehezebb politizálni, nehezebb érvelni, nehezebb döntéseket fölvállalni olyan helyzetekben, amikor a döntések nem biztos, hogy mindenki számára szimpatikusak. Nehezebb olyan partnerekkel azonosulni, akiknek a viselkedése a mi számunkra adott pillanatban kivetnivalót hordoz magában, de csak a partnerkapcsolat építéséből, az egy asztalnál ülés helyzetéből, az érvelés pozíciójából lehet érdekeket érvényesíteni. Mi erre készülünk folytatásként most, a választások után is. Éppen ezért olyan fontosak az összejövetelek a határon túli közösségek között, függetlenül attól, hogy azoknak a nagysága, beágyazottsága, múltja, politikai helyzete más, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy sok hasonlóság vagy közös érintkezési pont van, ami értelmet ad az ilyen összejöveteleknek; szeretnék ezúton is köszönetet mondani Jankovics elnök úrnak, illetve a HMDK-nak, amiért ezt a lehetőséget Fiumében megteremtette számunkra.

– Említette, hogy nagyon jó az együttműködés a két szervezet között. Vannak-e közös tervek a jövőt illetően?

– Mindig vannak ilyen közös tervek. Az első közös terv szerint június 4-e hoz majd össze bennünket egy halászléfőző versenyre. Merthogy a közösségek közötti együttműködés nem csak a komoly témákról kell hogy szóljon tárgyalóasztalnál. A mindennapi élet vonatkozásában az emberek egymásra találása és az ünneplés pillanata legalább annyira fontos, mint a komoly tárgyalások, de azt gondolom, hogy sok olyan pillanat lesz, amikor újra találkozunk, Magyarországon vagy pedig egyéb helyeken.

– A jövőre nézve mik a legfontosabb feladatai a VMSZ-nek?

– Most arra készülünk, hogy a választások után lebonyolítsuk a megfelelő tárgyalásokat a potenciális partnerekkel. Az a célunk, hogy koalíciós megállapodásunk legyen, és hogy megalakuljon a parlament. Nekünk most öt parlamenti képviselőnk lesz, egy önálló frakciónk. Az a célunk, hogy megőrizzük a végrehajtó hatalomban, a kormányban államtitkárok szintjén azokat a pozíciókat, amelyeket eddig vittünk, ez hét államtitkárt jelent. Emellett pedig arra készülünk, hogy az elkövetkező 3-4-5 éves időszakra kialakítsuk azt a koncepciót, azt a programot, amely a folytonosságot tudja biztosítani a mi számunkra. Továbbá mindenkit érint az ukrajnai háború ügye. Nemcsak a szolidaritás okán, hanem azért, mert egyértelmű, hogy a háború megváltoztatta a világot, megváltoztatta a politikát, megváltoztatta a helyzetünket a világban, és ez folyamatos újraértékelést követel tőlünk, úgyhogy ez lesz az elkövetkező időknek az elsődleges feladata.