A HMDK küldöttsége Neven Mimica miniszterelnök-helyettesnél

0
241
03-neven-mimica

Június első napján Neven Mimica, a bel- és külpolitikáért, valamint az EU-s ügyekért felelős miniszterelnök-helyettes fogadta a HMDK háromtagú küldöttségét.

Jakab Sándor elnök, Jankovics Róbert ügyvezető elnök és dr. Szántó Tibor elnökségi tag több mint egyórás beszélgetésen adott átfogó tájékoztatást a HMDK-ról mint érdekvédelmi szervezetről, szerepvállalásáról, fogyatkozó magyarságunk gondjairól, azok lehetséges megoldásáról, orvoslásáról.

Jakab Sándor lapunknak elmondta, szóba került minden fontos terület: az oktatás, a közművelődés, a hitélet, a gazdaság, a költségvetési támogatás stb. Ez utóbbival kapcsolatban – kifogásolva a költségvetési források elosztását – a HMDK költségvetési kiigazítást kért.

Neven Mimica kifejtette, nincs eleve elkötelezve egyetlen szervezet irányában sem, egyetlen parlamenti (szábor) képviselő felé sem, a kisebbségi szervezeteket elsősorban betöltött szerepük, tevékenységük révén ítéli meg.

Jakab Sándor hozzátette, a miniszterelnök-helyettes az egész beszélgetés alatt nagy figyelmet fordított az elmondottakra, és szavaiból látszott elkötelezettsége, korrekt magatartása a kisebbségekkel kapcsolatban, így magyar nemzeti közösségünkkel kapcsolatban  is.

A találkozó után ugyanezen a napon Jakab Sándort négyszemközti beszélgetésen fogadta dr. sc. Željko Jovanović horvát oktatási miniszter.

A találkozón szó esett oktatásügyünk minden területéről, gondjainkról, a megállíthatatlanul fogyó diáklétszámról.

Jakab Sándor a HMOMK-val kapcsolatban egyértelművé tette a HMDK Csapó Nándor igazgatói kinevezése melletti elkötelezettségét, de miniszter úr közölte a már korábban meghozott döntését, miszerint Kucsera Bandit fogja kinevezni a Központ élére.

– A HMDK álláspontját más módon, többek között az igazgatói tevékenység nagyobb figyelemmel való kísérésével fogja érvényesíteni – mondta végezetül a HMDK elnöke.