A Drávaszög legrégibb vállalata

524

A Bellye Rt. vidékünk egyik legnagyobb és egyben legrégebbi gazdasági egysége, létrejötte a török kiűzésének időszakához kapcsolódik. A nagygazdaság a történelem viharos századaiban számos tulajdonoscserét és rekonstrukciót élt át, azonban már több mint 300 éve folyamatosan munkát ad a baranyai embereknek.

A kezdetek

A török végleges kiűzését kétségkívül az 1697-es zentai csata tette lehetővé, a hadsereget Savoyai Jenő vezette győzelemre. A sikeres ütközet után az ország nagy része felszabadult. Jutalmul a császár jelentős birtokokat adományozott Savoyainak, többek közt Baranyában is. Az újonnan szerzett, kiváló minőségű földeken Savoyai nyugati típusú gazdálkodásba kezdett. A birtok központját Bellyére helyezte (az elnevezése is innét ered), ahol vadászkastélyt is építtetett magának, de nem sokat tartózkodott benne. Kezdetben 20 falu tartozott az uradalomhoz Bellyétől egészen Villányig, később a települések száma nőtt. A herceg halála után királyi birtok lett, majd később többször is gazdát cserélt, azonban jelentősebb fejlesztések hosszú ideig nem történtek.

Az eszéki sör legendája

A legenda szerint a zentai csata után Savoyai Jenő hatalmas tort tartott, hogy méltóképpen megünnepelje a nagy győzelmet. Már nagyban folyt az ünneplés, amikor a hadvezér megjelent, hogy köszöntse a katonákat. Mivel Savoyai nagy sörrajongó volt, ezért ezzel az itallal akart volna koccintani a győzelemre, azonban ez nem sikerült neki, ugyanis e vidéken még nem igazán volt elterjedve a „folyékony kenyér”. Annak érdekében, hogy többé ne kerülhessen ilyen kínos helyzetbe, a hadvezér a Bellyei Uradalom megalapítása után elsőként egy sörgyár létesítéséről rendelkezett. Így született tehát meg e régió első söre, mégpedig az eszéki sör, amit a kezdetekben az Óvárosban gyártottak.

A legenda nagy valószínűséggel valóban legenda, vagyis nincs sok köze a valósághoz, alapját feltehetően az képezi, hogy az eszéki sörgyár termékein is az 1697-es alapítási dátum áll.

Az aranykor

A 19. század közepétől Albrecht főherceg kezébe került az uradalom, aki rájött, hogy mekkora kihasználatlan potenciállal rendelkezik a terület, hiszen a mezőgazdaság mellett állattenyésztésre, borászatra, halászatra és vadászatra is egyaránt alkalmas, és a Dunának köszönhetően vízi úton is könnyen megközelíthető.

Albrecht korában épült meg Hercegszőlősön a borászat, Pélmonostoron a malom, a cukorgyár, valamint a főhercegi tejcsarnok is. Építésekor Európa legnagyobb és legkorszerűbb tejfeldolgozó üzemének számított a maga napi 22 ezer literes kapacitásával.

Ebben az időben érkezik meg Baranyába az első gőzgép is, ami „hihetetlenül nagy”, nyolc lóerős teljesítményre volt képes, és Főherceglakon üzemelt, ahol cséplési feladatokat látott el.

Puszták népe

A virágzó uradalomnak sok munkáskézre volt szüksége, a távolabbi vidékekről érkezetteknek házakat építettek, ahol ezek az emberek ellakhattak, de otthonaik nem az ő tulajdonukat képezték. Falusi jellegű települések alakultak így ki, ezek voltak a puszták. Ilyen volt például a Csúza alatti Keselyűs (Mirkovac) is.

Az államosítástól napjainkig

A trianoni határváltozást követően az uradalom nagy része az új délszláv államhoz került, és egészen a második világháborúig állami irányítás alatt működött. A második világháborúban jelentős károkat szenvedtek a cég ipari létesítményei, azonban hamar megtörtént a helyreállítás, és a kommunista ideológia alapján az átszervezés. A 90-es háborúja során a vállalat ismét hanyatlásnak indult, ugyanis a megszállók igyekeztek minél több hasznot kicsikarni befektetések nélkül, így hát ismételten leamortizálódott a vállalat, és a terület békés reintegrációja után nehezen állt újra talpra.

A nagy fordulatra 2005-ben került sor, amikor is a jelenlegi tulajdonos kezébe került. Úgy látszik, hogy a cég napjainkban jó úton halad, mivel a Bellye Rt. jelenleg Horvátország egyik legnagyobb élelmiszeripari vállalata, és több mint 2000 dolgozónak biztosít állandó munkát, megélhetést (a 70-es, 80-as években ez a szám jóval nagyobb volt). Idénymunkák idején pedig ez a szám akár meg is duplázódik. Jelenleg úgy tűnik, hogy a Bellye egy olyan nagyvállalat, amelynek nem csupán múltja és jelene van, hanem minden bizonnyal jövője is lesz. Sajnos ez napjainkban nem sok cégről mondható el.

{fcomments}