125 éves a kopácsi önkéntes tűzoltó-egyesület

500

A nagy múltú kopácsi Önkéntes Tűzoltóegylet története 1892. július 5-én kezdődött, amikor a környező településekhez hasonlóan létrehoztak egy tűzoltásért felelős szervezetet. A 125. évfordulót az egyesület méltóképpen ünnepelte meg. Meghívást kaptak az egykori tűzoltók, a környező települések tűzoltó-egyesületei, valamint mindazok, akikkel a kopácsiak jó kapcsolatot ápolnak.

A régi feljegyzésekből egyértelműen következtetni lehet arra, hogy a tűzoltók közé tartozni egyfajta rang és dicsőség volt. Felnéztek rájuk az emberek, a tűzoltógyakorlatok, a látványos tűzoltó-zenekaros díszmenetek, valamint a sikeres versenyzések mind-mind a figyelem középpontjába állították őket.

A kopácsi Önkéntes Tűzoltóegyletet 1892. július 5-én jegyezték be. A kopácsi halászok adományokból vették meg az első kézi oltófelszerelést. 1900-ban borzasztó tűz pusztított a faluban, amikor egyszerre hét lakóház égett, ekkor vált világossá, hogy a felszerelés egyáltalán nem elégíti ki a szükségletet. Később szintén a halászok és a helyiek adományaiból sikerült bővíteni a felszerelést.

Az évek során több elnök és parancsnok váltotta egymást, 1945-ben 30 aktív tagot számlált az egyesület. 1965-ben beszereztek egy aggregátort is, amelyet sikerrel használtak a negyven napig tartó 1965-ös nagy árvíz idején, az önkéntes tűzoltók pedig éjt nappallá téve dolgoztak a károk enyhítéséért. E munkáért az egyesület ezüst plakettet érdemelt ki az akkori Országos Tűzoltó Szövetségtől.

Az alapítástól kezdve 1960-ig az egyesület a régi helyi választmány helyiségében működött, mígnem 1961-ben megkezdődött a tűzoltószertár építése, amelyet a mai napig használnak. Ez az épület társadalmi munkában épült fel a helyi vezetőség és az akkori polgármester, id. Meleges János támogatásával. A honvédő háború ideje alatt csupán kevés tag maradt szülőfalujában, ők igyekeztek megmenteni a felszerelést a pusztulástól, majd a békés reintegrációt követően visszaszolgáltatták azt a testületnek. 1991-ben 47 tagot számlált az egyesület. Jelenleg is több aktív taggal büszkélkednek, és fiatalok is csatlakoztak hozzájuk.

Évfordulós ünnepség

A 125. évfordulót az egyesület méltóképpen megünnepelte. Meghívást kaptak az egykori tűzoltók, a környező települések tűzoltó-egyesületei, valamint mindazok, akikkel a kopácsiak jó kapcsolatot ápolnak. A rendezvényen részt vett többek között Jankovics Róbert, magyarságunk parlamenti képviselője, a Bellyei járás elöljárója és elöljáró-helyettese, Željko Cickaj és Varga Gábor is.

Az ünnepség sorakozóval kezdődött, majd a kupuszinai (Vajdaság) tűzoltózenekar kíséretében felvonulásra került sor.

Ezt követően ünnepi közgyűlésre gyűltek össze a helyi kultúrotthonban. Itt elsőként Cickai Csaba, a tűzoltóság elnöke idézte fel az elmúlt időszak legfontosabb eseményeit, majd elmondta, hogy az idők során az egyesület szerepe átértékelődött, szerencsére egyre kevesebb a tűzeset, így a társadalmi szerepvállalás került előtérbe.

Az ünneplő szervezetnek gratulált és további eredményes munkát kívánt Jankovics Róbert és Željko Cickaj is, akik támogatásukról is biztosították a tűzoltókat. Majd emléklapokkal köszönték meg az egykori tűzoltók munkáját.

A 125. évforduló egy közös vacsorával zárult, és reményeik szerint a következő jelentős jubileumot még több eredményt elérve ünnepelhetik majd meg.