Esküt tett az új püspök

0
724

Múlt pénteken zsúfolásig megtelt a református templom a kelet-szlavóniai Harasztiban, ahol felszentelték a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház új püspökét, Szenn Pétert.

Szenn Péter haraszti lelkészt novemberben a Laskón ülésező zsinaton választották az egyház élére, a megbízatás hat évre szól. Az új egyházvezető Csáti Szabó Lajost váltja tisztségében.

Az ünnepi alkalmon Bogárdi Szabó István, a magyarországi Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke imádságra buzdított a horvátországi reformátusokért, hogy tudjanak élni az Istentől kapott hatalmukkal: töltsék be a gyógyítás és a feloldozás szolgálatát. Majd letette esküjét a nemrég megválasztott püspök.

- Reklám -

Huszár Pál főgondnok, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának világi elnöke köszöntőjében többek között azt mondta, az új tisztségviselők Istentől kérjék el az erőt a megnövekedett feladatok elvégzéséhez, abban támogassák egymást.

Antun Škvorčević pozsegai püspök szavai szerint katolikusok és reformátusok egyaránt egy közösség tagjai. Fülöp Attila egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár Budapestről érkezett, és Balog Zoltán emberierőforrások-miniszter köszöntő gondolatait tolmácsolta, aki a református egyházat a túlélést jelentő bárkához hasonlította a horvátországi magyarok életében, egyben biztosította az anyaország támogatásáról.

Az istentiszteleten közreműködött az Alfalusi Vegyes Kar, a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának harsona kvartettje és Kátai Zoltán énekmondó.

Az új püspök a felavatása után tett nyilatkozatában arra hívta fel a figyelmet, hogy a horvátországi magyarságnak meg kell tanulnia örülni és összetartani, továbbá azt üzente a híveknek, hogy semmi más nem számít, csak a Krisztustól való szeretet megélése.

A jeles alkalom tiszteletére a falu harangjai is megkondultak, ami azért különleges, mert már hosszú évek óta csak felvételről szól a harang Harasztiban.

______________________________________________________________

______________________________________________________________