Vlada Republike Hrvatske je za razdoblje 2021-2024. prihvatila Operativni program nacionalnih manjina

0
24

Dio programa koji se odnosi na mađarsku nacionalnu manjinu Vlada Republike Hrvatske je na osnovu prijedloga DZMH prihvatila na zasjedanju 30. prosinca

Hrvatska Vlada je sa predstavnicima nacionalnih manjina izradila jedan operativni program sa svrhom pomaganja opstanka tih nacionalnih zajednica, i ujedno kako bi svi zajedno imali precizan uvid u prioritete nadolazećeg razdoblja. Dio programa koji se odnosi na nas, Mađare, nastao je na prijedlog DZMH.

- Reklám -

Što se tiče sadržaja operativnog programa, može se podijeliti na više razvojnih područja. U dijelu potpore obrazovanju, Vlada osigurava obnovu i opremanje Prosvjetno-kulturnog centra Mađara u Hrvatskoj u Osijeku, kao i izgradnju nove nastavno-sportske dvorane u Korođu. Prema programu za slijedeće razdoblje, Vlada će osigurati pravne i financijske preduvjete za zapošljavanje jednog stručnog suradnika – psihologa na mađarskom jeziku u sve četiri mađarske obrazovne institucije.

Hrvatska vlada će u slijedećim godinama značajno pomagati obnovu za Mađare važnih crkava, -na više građevina vjerskih zajednica radovi su već započeli. Prema operativnom programu u ovome mandatu će započeti obnovu reformatske crkve u Suzi i Velikoj Pisanici, a završit će se obnova reformatske crkve u Kotlini i mađarskoj Retfali u Osijeku, a moguće je započeti i radove na obnovi reformatske crkve u Zmajevcu. Što se tiče zgrada katoličke vjerske zajednice, prema programu će se slijedećih godina završiti obnova katoličke crkve u Podolju, a moguća je obnova i crkve u Batini. Ovdje treba naglasiti, da Vlada RH obnovu crkava provodi putem natječaja preko Ministarstva kulture i medija. Tako će obnova crkava uvelike zavisiti o tome hoće li se vlasnici javiti na natječaje, iako neovisno o tome Operativni program ove obnove drži prioritetnima. Unatoč tome obnova pojedinih crkava je već u tijeku zahvaljujući potpori Vlade Republike Mađarske, tako da postoji velika vjerojatnost da će se pod utjecajem obiju strana program u potpunosti završiti u dogovorenim rokovima.

Operativni program obuhvaća i poboljšanje uvjeta života u mjestima naseljenim pripadnicima mađarske nacionalne manjine, u okviru čega Vlada namjerava izgraditi vodovodnu i kanalizacijsku mikromrežu u Lugu i Vardarcu. Država prioritetom smatra i poboljšanje uvjeta života i u Novom Bezdanu, gdje će se osim vodovodne mreže obnoviti i niskonaponska električna mreža.

Naravno da se nastavlja i financiranje općeg kulturnog razvoja i obrazovanja: Vlada RH će se operativnim programom obavezati razvijati već postojeće kulturne infrastrukture, odnosno obnovu kao i kupovinu mađarskih kuća na onim mjestima  gdje mađarska zajednica još nema odgovarajuću kuću ili sjedište. Osim toga programom je omogućena i kupovina, izgradnja i opremanje objekta prikladnog za održavanje ljetnih dječjih kampova učenja mađarskog jezika i kulture.

Jankovics: „Operativni plan daje dobar temelj i mogućnost da brzim tempom probamo nadoknaditi zaostatke proteklog desetljeća!“

-Od strane Vlade RH krajem prošle godine prihvaćeni dokument je krunski primjer partnerskog odnosa koji postoji između Vlade i DZMH, jer je njegov sadržaj nastao na prijedlog DZMH. Slijedećih godina ostvarivanje programa u stvarnome životu je naš zadatak, upravo je naša najvažnija zadaća razvijanje mađarske zajednice u što je moguće više segmenata. Mislim, da ovaj operativni program daje dobre temelje ovome, i mogućnost tome da kontinuiranim brzim tempom probamo nadoknaditi zaostatke proteklog desetljeća. Na žalost, uvijek iznova treba naglašavati, da pojedina unapređenja koja se od naše zajednice smatraju prioritetnima tek onda mogu početi kada oni koji posjeduju prava vlasništva (općine, vjerske zajednice, biskupije i dr.) se jave na natječaje koje raspisuje država, odnosno ako je i pravna pozadina nekretnina uredu. Ovo je u proteklom periodu predstavljao ozbiljan problem našoj zajednici, nadam se da će u nadolazećim godinama naši mjesni vođe biti puno hrabriji nego li prije. Zahvaljujem se hrvatskoj vlasti na stavu kojim uzima u obzir naše dugoročne potrebe i razumijevanju – rekao je Robert Jankovics, parlamentarni zastupnik mađarske nacionalne manjine.