Új horvát-magyar nagyszótár jelent meg

horvát-magyar-szótár

Új horvát-magyar nagyszótár jelent meg a Croatica kiadó gondozásában, a kötetet múlt hét kedden Budapesten mutatták be.

Prodán Ágnes, a kiadvány egyik szerzője elmondta, a mintegy 35 000 címszót tartalmazó példány újdonságai közé tartozik, hogy helyet kaphatott benne a mai nyelvállapotot tükröző szókészlet, a világhálóról gyűjtött és ellenőrzött szavak, valamint számos betű- és mozaikszó is.

Az új kiadvány – amelynek magyar-horvát párja tavaly látott napvilágot – világos, könnyen áttekinthető szócikkszerkezeteket, a mondatalkotást segítő információkat, stiláris és szakrendi minősítéseket és a betűrend szerinti keresést megkönnyítő lapszéli regisztert is tartalmaz.

Az új szerkesztésű, több szakterületet is felölelő, valóban a mai horvát és magyar nyelv szókincsét tartalmazó és a beszélt nyelvet reprezentáló új kiadvány ezért hiánypótlónak számít – emelte ki Prodán Ágnes.

Elmondta azt is, hogy a szerkesztéskor a Horvát Nyelvtudományi Intézet szójegyzékére és a legfrissebb szótárakra támaszkodtak az önálló anyaggyűjtés mellett, amelynek forrása részben a horvát írott sajtó, illetve a rádió és televízió voltak, egy-egy szó vagy kifejezés gyakoriságát az interneten ellenőrizték.

A készítők a szótárt elsősorban azoknak a magyar anyanyelvű, illetve a nyelvet beszélő szótárhasználók számára állították össze, akik legalább középszintű horvát nyelvi ismeretekkel rendelkeznek, de igyekeztek tekintettel lenni a Magyarországon élő horvát anyanyelvűek szükségleteire és igényeire is.

Barics Ernő, a kötete másik szerzője arról beszélt, hogy egy másik nyelv magas szintű elsajátításához elmaradhatatlan a korszerű, kétnyelvű szótárak használata, azonban horvát-magyar nyelvi relációban eddig csak zsebszótárak, illetve maximum 20-22 ezer címszót tartalmazó, kisebb méretű szótárak álltak rendelkezésre.

Hozzáfűzte: a kiadvány döntő mértékben a mai horvát és magyar köznyelvi állapotokat vette figyelembe, de tartalmazza az abba szervesen beépített új szaknyelvi szavakat és kifejezéseket is, ennélfogva az élő horvát, illetve a magyar nyelv keresztmetszetét adja.  (MTI)