Sastanak u Starim Jankovcima

0
13

U ponedjeljak se predsjednica Vijeća mađarske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije našla sa predstavnicima Udruge za njegovanje običaja Mađara, Stari Jankovci i Vijeća mađarske nacionalne manjine Općine Stari Jankovci, kako bi raspravljali o planovima i programima za ovu godinu.

Tijekom godina se u organizaciji DZMH u Vukovarsko-srijemskoj županiji uspostavila jako dobra suradnja. Zahvaljujući tome se pobijedilo, i to nadmoćnom većinom, na zadnja dva izbora za vijeće manjina u županiji. To je ujedno donijelo i veliku odgovornost na organizaciju i radi toga nastoje svojim najboljim znanjem raditi u interesu Mađara u županiji.

-Jedan od najvažnijih zadataka je potpora mađarskom obrazovanju na području županije, zbog toga redovno pomažemo Osnovnu školu Korođ, kao i mađarske osnovnoškolce u županiji na različite načine. Starije osobe iznenadimo poklon paketima uoči blagdana Božića i Uskrsa.  Osim toga se redovno bavimo problemima mađarske zajednice u županiji, redovno se sastajemo i ako možemo, pomognemo – rekla je Rozalija Jakumetović, koja je već drugi mandat na čelu Vijeća mađarske nacionalne manjine Vukovarsko-srijemske županije. Dodala je kako su upravo iz toga razloga u ponedjeljak održali sastanak u Starim Jankovcima, gdje su se našli sa Margitom Budim, predsjednicom Udruge za njegovanje običaja Mađara, Stari Jankovci i Karoljom Mađarošom, predsjednikom Vijeća mađarske nacionalne manjine Općine Stari Jankovci.

- Reklám -

U centru Starih Jankovaca se nalazi Dom Mađara, na kojemu su prošle godine završeni opsežni radovi obnavljanja za koje je potporu dala DZMH. Nekretnini u vlasništvu DZMH je posve obnovljena fasada, a i unutrašnjost joj je osvježena. Napravljena je nova kuhinja, u čijem opremanju je sudjelovalo i Vijeće mađarske nacionalne manjine Županije.

-Na ovome susretu smo dogovorili daljnje planove. Uz potporu Vukovarsko-srijemske županije se priprema jedan kratki film o svim nacionalnim zajednicama koje žive na području županije, pa tako i o nama, Mađarima, i o tome smo se dogovarali, također. Bilo je riječi i o fakultativnom učenju jezika u školi u Starim Jankovcima, trenutno samo četiri učenika pohađa satove mađarskog jezika, voljeli bismo kada bi se taj broj povećao. Trenutno ih podučava Margita Budim, ali na godinu već ne može, pa smo obećali kako ćemo riješiti problem pronalaženja nastavnika – rekla je gospođa Rozalija.