Saborski zastupnik Mađara susreo se s čelnicima mađarskih udruga iz Bjelovara i Grubišnog polja

Na poziv Zajednice Mađara Grubišnoga Polja, prošloga tjedna organiziran je susret u Grbavcu, na kojemu su, osim saborskog zastupnika Mađara, još bili i Pavao Horvat i Šandor Toth, predsjednik i dopredsjednik Zajednice Mađara Grubišnoga Polja, Slađana Biloš, predsjednica Vijeća mađarske nacionalne manjine Grada Grubišnog Polja, te Anita Farkaš, predsjednica Zajednice Mađara grada Bjelovara.

Čelnici udruga Bjelovarsko-bilogorske županije, izvijestili su o dosadašnjim aktivnostima i aktualnim poteškoćama, za čije rješavanje je saborski zastupnik Jankovics obećao pomoć. Nakon razgovora, tamošnji Mađari pokazali su zbirku Mađarske kuće u Grbavcu, koja prikazuje način života nekadašnjih Mađara Zapadne Slavonije.

-U zadnjih nekoliko godina sam kao saborski zastupnik učinio sve u svojoj moći kako bi sve mađarske udruge koje čuvaju, na bilo koji način, mađarsku kulturu i običaje, funkcionirale nesmetano i u tome je, po meni, postignut veliki iskorak. Zadnjih godina i mađarske udruge Bjelovarsko-bilogorske županije koriste rekordne iznose potpore, neovisno o svemu. Za nas je važno da se svaki Mađar u Hrvatskoj osjeća ugodno u svojoj zemlji – izjavio je za naš list Róbert Jankovics, predsjednik DZMH i saborski zastupnik.

Šandor Toth, potpredsjednik Zajednice Mađara Grubišnoga Polja, rekao je kako je velika radost za njih posjet Róberta Jankovicsa, te su ga tako mogli izvijestiti o radu koji je u interesu Mađara.

-Mi smo najaktivnija udruga u okolici, imamo brojne sekcije, organiziramo više događanja, na brojnim mjestima predstavljamo Mađare, kako kod kuće, tako i u Mađarskoj. Možemo biti zahvalni saborskom zastupniku Jankovicsu, koji nam je obećao svaku pomoć kako bi i dalje mogli raditi na očuvanju mađarskih običaja, na očuvanju mađarskog narodnog plesa, jer svima nam je u interesu kako bi udruge mađarskih zajednica još dugo funkcionirale na ovom području – rekao je Šandor Toth.

Prijevod: Izabela Šegota

A cikk az elektronikus média többféleségének és különbözőségének fejlesztéséről szóló Alap által került társfinanszírozásra.