Nove stolice i stolovi u hrastinskom domu kulture

0
24

Zahvaljujući Demokratskoj zajednici Mađara u Hrvatskoj (DZMH) i Udruzi mladih Hrastina dom kulture u Hrastinu novim obogatio se stolovima i stolicama.

U prošloj godini su se ostvarila više milijunska kunska ulaganja u korist važnih udruga i ustanova Mađara u Hrvatskoj zahvaljujući DZMH. U suradnji sa Općinom Vladislavci krajem 2019. godine je došla na red obnova hrastinskog doma kulture. Radovi na renoviranju su ukupno stajali 600 tisuća kuna. Obnovljeno je krovište zgrade i unutrašnjost, uključujući i veliku dvoranu za 200 ljudi, pomoćne prostorije i kuhinju, i riješeno je i obnavljanje električne mreže.

-Zahvalni smo za obnovu, jer se na „domaćinu“ brojnih događanja u Hrastinu, već jako osjetio zub vremena. Stara želja nam je bila kupnja stolica i stolova, umjesto već oronulih i neudobnih klupa i stolova, što smo sada također uz potporu DZMH uspjeli ostvariti – rekao je Norbert Csiszar, voditelj područne organizacije mladih. 

- Reklám -