Nemzetközi tapasztalatok, óvodák közötti uniós támogatású együttműködések

0
27

Az Európai Unió Erasmus+ programja szinte mindenki számára kínál nemzetközi tapasztalatszerzési lehetőségeket. Évről évre egyre többen kapcsolódnak be a programba. Több uniós támogatású együttműködést valósítottak már meg a bellyei Gerle Óvoda kihelyezett kopácsi, laskói és várdaróci tagozatai, a projektvivő pécsi Kertvárosi Óvodával közösen. Élményeikről és tapasztalataikról Schmidt Éva, a pécsi Kertvárosi Óvoda projektkoordinátora nyilatkozott lapunknak.

Schmidt Éva, a pécsi Kertvárosi Óvoda projektkoordinátora elmondta, az Erasmus+-ban és elődprogramjaiban 2010 óta vesz részt a Kertvárosi Óvoda. Projektkoordinátorként már a pályázatok megírásakor elhatározta, hogy olyan nemzetközi együttműködést fognak létrehozni, amelyek a gyermekek és a családok bevonásával valósulnak meg, elősegítik az óvodai nevelés mindennapjainak új tartalmakkal való megtöltését, fejlesztik a résztvevők kompetenciáit, új hosszabb távú kapcsolatok kiépítését szolgálják. Fenntarthatóságra törekedve építették fel az egymást követő pályázatokat (Kézenfogva, EMAIL, HELP, MESE), és ehhez olyan partnereket kerestek, akik maximálisan elkötelezettek, hasonló értékeket képviselnek, és „hatalmas szívvel bírnak”.

– Az elmúlt időszak igazolta a sok befektetett munkát, hiszen rengeteg eredményt értünk el, szoros emberi és szakmai kapcsolatokat tudtam kiépíteni magam körül, elképzeléseimet maximálisan támogatták a résztvevő óvodák képviselői, együtt vagyunk sikeresek hosszú idő óta. A MESE – Mesével Együtt Segítsük az Egészséget! – Erasmus+ programban öt partnerintézmény (pécsi Kertvárosi Óvoda, székelyudvarhelyi Ficánka Napközi Otthon, kolozsvári Csemete Óvoda, nagymácsédi Bogárvilág Óvoda és a bellyei Gerle Óvoda) működik együtt. A partnerekkel közösen elhatároztuk, hogy különös figyelmet fordítunk a gyermekek érzelmeinek, érzelmi intelligenciájának fejlesztésére a MESÉT felhasználva, amelyet komplex módon, a művészetek eszközeivel valósítunk meg. A projektbe kapcsolódó partnerek között drámapedagógus, meseterapeuta, bevált jó gyakorlatokkal rendelkező pedagógusok vesznek részt – mondta Schmidt Éva, hozzátéve, hogy a program 2018 novemberében indult és 2020 októberében ér véget.

A folyamatos projektmegvalósítással számtalan eredményt értek el.

– Egyedülálló projektünkben a gyermek-mobilitás, amelyhez hozzájárul a pécsi és a bellyei Gerle óvoda kopácsi tagozati óvodájának a közelsége, több alkalommal jártak már Pécsen a horvátországi óvodások. Részt vettünk a bellyei óvodai központ jubileumi ünnepségén. A Kertvárosi Óvoda dolgozói szakmai kiránduláson vettek részt Kopácson, meglátogattuk a kopácsi és a laskói tagozati óvodákat, megismertük természeti környezetüket, illetve drámajátékkal közösséget erősítettünk. Hálás vagyok a magyar anyanyelvű, határon túli közösségeknek áldozatos munkájukért, amellyel őrzik a magyar identitást és a szokások, hagyományok megélését – tette hozzá Éva.

A projekt online is folytatódik

A folyamatos projektmunkát nagymértékben befolyásolják a tágabb és közvetlen környezetünkben zajló események, kihívás elé állította őket az egész világra kiterjedő COVID-19 járvány. Sorra zártak be a partneróvodák is, így a MESE projekt megvalósítását újra kellett tervezniük. A partnerekkel egyeztetve új stratégiát állítottak fel, és áttértek az online megvalósítási formára. A digitális technikák eddig is jelen voltak az életükben, most még inkább előtérbe kerültek a különböző webes platformok, ezeken keresztül tartják a kapcsolatot egymással. Az eddigi intézményes keretek között történő tevékenységeket minimalizálták, és a teljesülést szem előtt tartva új tevékenységi terv alapján működnek. Havonta kínálnak egy-két olyan tevékenységet, amelyet online el tudnak végezni, és az elkészült alkotásokat, posztokat a MESE Facebook-felületére feltölthetik. Folyamatosan újulnak meg és az aktuális világhelyzethez igazodva terveznek tovább. Így például online képzés-sorozatokat indítottak, aztán a családok lelki egészségének védelmében óvodapszichológusuk vezetésével támogató, élménymegosztó, „önsegítő” online csoportokat is kezdeményeztek a szülők részvételével. Célja, hogy az elszigeteltséget feloldja, erősítse a társas támogatást, és ötletekkel segítsék egymást.

A projektkoordinátor elmondta, biztosan szükség lesz a projekt meghosszabbítására.

– Nemzetközi együttműködésünk erőssége a partnerek közötti elkötelezettség, a kialakult, jól működő csapatmunka, amellyel túl tudunk lépni a nehézségeken. Előző projektjeink – HELP – nívódíja sem véletlen, hiszen 2010 óta dolgozom azon, hogy olyan partnerekkel vegyem körül magam, akikre bármikor számíthatok, olyan programot valósítsunk meg, amely fenntartható, tovább gondolható, a kihívás pedig megerősít bennünket és új megoldások keresésére ösztönöz – fejezte be értékelését Schmidt Éva.