Mijenjao se zakon o lokalnim izborima

0
26

U općinama u kojima se nalaze mađarska naselja neće biti političkih zamjenika načelnika, i gotovo svagdje će se birati manji broj članova predstavničkog tijela ove godine u svibnju.

15. prosinca 2020. godine hrvatski Sabor je donio izmjene i dopune zakona o lokalnim izborima. Izmjene su rezultat reforme državne uprave. Cilj reforme je smanjiti broj službenika u općinama a povećati njihovu učinkovitost.

- Reklám -

Prema izmijenjenom zakonu smanjuje se broj županijskih, gradskih i općinskih predstavnika, odnosno i broj zamjenika općinskih i gradskih načelnika-gradonačelnika.

Smanjen je broj članova predstavničkih tijela

Izmjene zakona se odnose i na gradove, općine sa mađarskim naseljima, tako npr. u gradu Belom Manastiru broj članova vijeća se smanjuje sa 17 na 15, u općinama Bilje, Erdut i Dardi broj članova se smanjuje sa 15 na 13, dok se u općinama Petlovac (Novi Bezdan), Ernestinovo (Laslovo), Vladislavci (Hrastin), Tompojevci (Čakovci) i Tordinci (Korođ) broj članova vijeća smanjuje sa 11 na 9. Broj članova u općinama Draž i Kneževi Vinogradi ostaje nepromijenjen (13 članova predstavničkog tijela).

Predstavničko tijelo županije će imati:

županije sa više od 300.000 stanovnika 47 članova (ranije je bilo 51 član),

županije sa 200.000 – 300.000 stanovnika 41 člana (ranije je bilo 45 članova),

županije sa 100.000 – 200.000 stanovnika 37 članova (ranije je bilo 41 član),

županije sa 60.000 – 100.000 stanovnika 31 člana (ranije je bilo 35 članova),

županije sa manje od 60.000 stanovnika 27 članova (ranije je bilo 31 član).

Predstavničko tijelo gradova i općina će imati:

gradovi/općine sa više od 300.000 stanovnika 47 članova (ranije je bilo 51 član),

gradovi/općine sa 200.000 – 300.000 stanovnika 41 člana (ranije je bilo 45 članova),

gradovi/općine sa 100.000 – 200.000 stanovnika 31 člana (ranije je bilo 35 članova),

gradovi/općine sa 60.000 – 100.000 stanovnika 27 članova(ranije je bilo 31 član),

gradovi/općine sa 35.000 – 60.000 stanovnika 21 člana (ranije je bilo 25 članova),

gradovi/općine sa 20.000 – 35.000 stanovnika 19 članova (ranije je bilo 21 član),

gradovi/općine sa 10.000 – 20.000 stanovnika 15 članova (ranije je bilo 17 članova),

gradovi/općine sa 2500 – 10.000 stanovnika 13 članova (ranije je bilo 13, odnosno 15 članova),

gradovi/općine sa 1000 – 25000 stanovnika 9 članova (ranije je bilo 11 članova),

gradovi/općine sa manje od 1000 stanovnika 7 članova (ranije je bilo 7, odnosno 9 članova).

Smanjuje se broj zamjenika načelnika

Općine sa mađarskim naseljima najviše će se ticati one izmjene zakone koje za općine sa brojem stanovnika manjim od 10 tisuća ne predviđaju mogućnost kandidiranja „u paru” načelnik – zamjenik načelnika, nego će se birati samo načelnika, bez zamjenika. Ovo će se odnositi podjednako na općine Bilje, Draž, Kneževi Vinogradi, Darda, Petlovac, Ernesinovo, Vladislavci, Tompojevci i Tordinci. U Belom Manastiru će umjesto do sada dva gradonačelnika – zamjenika ostati jedan, kojeg će se birati „u paru” sa gradonačlnikom.

Aktualni sastavi predstavničkih tijela u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu novoga zakona dužne su uskladiti svoje statute i druge opće akte s odredbama izmjenjenog zakona, lokalne izbore 16. svibnja 2021. godine treba već provesti prema izmijenjenom statutu.

Jankovics: Kod izmjene zakona smo se zalagali da se pri izboru zadrži mađarski zamjenik načelnika sa posebne liste – naša zalaganja su okrunjena uspjehom, tako se izmjene zakona o smanjenju broja članova na odnose na njih!

Izmjenu zakona je podržao i naš zastupnik Róbert Jankovics svojim glasovanjem u Saboru, i stoga smo ga zamolili za mišljenje.

-Uobičajeno je prihvaćeno mišljenje da je prevelik broj općina i da je u njima prevelik broj članova vijeća, odnosno više ih je nego li je to potrebno. Sada općine nismo dirali, ali smo u principu za 15% u prosjeku smanjili broj predstavnika, odnosno drastičnije broj načelnika-zamjenika. To će u praksi imati za rezultat da u općinama sa manje od 10 tisuća stanovnika  neće biti moguća predizborna cjenkanja oko dužnosti načelnik – zamjenik načelnika, odnosno samo će se neposredno birati načelnika. Važno je za naglasiti, što se tiče nacionalnih manjina, sa posebne liste status biranog zamjenika načelnika nije se promjenio. To je bio jedan od preduvjeta Kluba nacionalnih manjina da bi se dalo glasove. Prema tome u četiri općine, gdje smo i do sada imali prilike za to, i u budućnosti će biti. Mislim na općine Bilje, Draž, Ernestinovo i Tordinci, dok u Općini Kneževi Vinogradi nećemo birati u svibnju sa posebne liste mađarskog zamjenika načelnika jer prema podacima popisa stanovništva iz 2011. godine u ovoj općini mađarsko stanovništvo predstavlja relativnu većinu. Ova činjenica nas sve stavlja pred posebno važan zadatak u Općini Kneževi Vinogradi. A što se tiče smanjenja broja predstavničkog tijela, to će u praksi značiti, da u općini u kojoj ima više mađarskih naselja će više od 5%-ni uspjeh garantirati ulazak u predstavničko tijelo. Dakle, od ključne važnosti će biti jedinstvo, odnosno u slučaju ako će biti puno lista, puno ih neće prijeći prag koji će zbog takvog načina biti viši – objasnio je zastupnik.