Kitartásuknak és a HMDK támogatásának köszönhetően dolgozhattak tovább

894

A „BŰNÜK” AZ VOLT, HOGY A HMDK-HOZ TARTOZTAK!

A következő hetekben azon 14 (HMDK-s) horvátországi magyar szervezet vezetőjével beszélgetünk, amelyeket 2012-ben – teljes mértékben ok nélkül – kizártak a zágrábi Kisebbségi Tanács támogatási rendszeréből, semmibe véve azt a tényt, hogy ezek az egyesületek több évtizedes múlttal rendelkeznek, és szorgalmasan dolgoztak magyarságunk megmaradásáért. Működésükkel és az állami támogatások felhasználásával kapcsolatban soha semmilyen kifogás ellenük fel nem merült, mégis lenullázták őket. Sója Dénes, a horvátországi magyarság akkori parlamenti képviselője a Kisebbségi Tanács tagjaként szó nélkül tudomásul vette a tragikusnak nevezhető fordulatot, mi több, szavazatával támogatta azt, hogy ezek a magyar egyesületek egyetlen lipa támogatást se kapjanak az országos Kisebbségi Tanácstól. Az egyesületek egyetlen bűne az volt, hogy a HMDK-hoz tartoztak.

A laskói kultúregyesülethez hasonló sorsra jutott az újbezdáni is, amelytől sokévi munka, tevékenység után 2012-ben szintén minden indoklás nélkül megvonták a zágrábi támogatást úgy, hogy ezzel a döntéssel Sója Dénes akkori magyar parlamenti képviselő is egyezett. A HMDK-nak, a támogatóknak és a tagság elkötelezettségének köszönhetően sikerült talpon maradniuk.

Az újbezdáni kultúregyesület az 1999-es újjáalakulása óta számos nagyszabású rendezvény szervezője, népdalkörük, színjátszó csoportjuk pedig több hazai és külföldi fellépésen öregbítette Újbezdán hírnevét. Legutóbbi sikerük, hogy a múlt év végén a Szivárvány Népdalkör és a Kubikos Zenekar a Népek Tánca – Népek Zenéje döntőjébe is bejutott, ahol a zsűri arany minősítésben részesítette őket.

Újbezdánban mindig nagyon gazdag művelődési élet folyt sok önzetlen önkéntes munkájának köszönhetően. Az emberek eljártak a rendezvényekre, szívesen vettek részt a közös munkában, áldozatkészség jellemezte őket. Ez vonatkozik a kultúregyesület tagjaira manapság is.

Ezért érte őket hideg zuhanyként a 2012-es döntés, mely szerint sokéves, gazdag tevékenységük nulla kúnát érdemel.

Az egyesület elnöke, Elter Gyöngyi azt mondja, hogy egy-egy rendezvénybe, a kórusba, a színjátszó körbe sok energiát fektettek. A szabadidejüket nem sajnálva jártak el a próbákra, gyűlésekre, föllépésekre, dolgoztak a magyar kultúra, a  hagyományok megőrzéséért, és mindezek ellenére a magát a horvátországi összmagyarság parlamenti képviselőjének tartó Sója Dénes jóváhagyásával mégis támogatás nélkül maradtak.

Elmondása szerint ez egy nagyon nehéz időszak volt, amikor a fellépésekre való felkéréseknek nem tudtak eleget tenni. Amikor a tervezett programok egy részét is csak jóval szerényebb körülmények között tudták megvalósítani. Mindezek ellenére kitartottak.

– Kitartásunknak és a HMDK támogatásának köszönhetően dolgozhattunk tovább – mondja a szervezet elnöke, aki hozzátette azt is, nem engedhették meg, hogy a sok munka kárba vesszen.

Pályázati forrásokat, a járás segítségét és a HMDK támogatását kihasználva évről évre továbbra is van májusfa-kitáncolás Újbezdánban, kiállítás, nótaest, vidám est, és még sorolhatnánk azokat az eseményeket, amelyeket az egyesület szervez.