Falumonográfia a lakosok tollából: bemutatták a Csúza könyvét

0
151

A HMDK jóvoltából nemrég saját székházhoz jutottak a csúzai szervezetek. A Kossuth Lajos utcai régi falusi házban többek között helyet kapott a Hegyalja Ifjúsági Egyesület is, melynek tagjai a héBemutatták a Csúza könyve című monográfiakötetet, melyből – mint ahogy azt Pasza Árpád, a kiadvány egyik szerkesztője megfogalmazta – „a falu szinte teljes 19-20. századi spektrumát megismerheti az olvasó”. Jelen volt az eseményen Pirityiné Szabó Judit, a Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezetője is, aki Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár elismerő oklevelét adta át Reppmann Dékány Zsuzsannának, a „Csúza helytörténeti emlékeinek, kulturális hagyományainak feltárása terén végzett, több évtizedes, áldozatos tevékenysége elismeréséért”. tvégén költöztek be új otthonukba.

Egy évvel ezelőtt mutatták be a Csúzai füzetek 4. részét a helyi tűzoltóotthon termében, s már azon a rendezvényen elhangzott, készül a falumonográfia is.

Csúza könyve

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége gondozásában most napvilágot látott a könyv, melyben a drávaszögi falu magyarságának a régebbi korokban és a közelmúltban zajlott köz- és művelődési, vallási, gazdasági meg sportéletének szinte teljességét sikerült ábrázolni. Bemutatja a település iskolájának történetét, a korábban nélkülözhetetlen mesteremberek tevékenységét, a földrajzi és dűlőnevek alkotta nyelvi kincsestárat, a Kossuth-kultusz 20. századi továbbélését, a két világháború tragikus áldozatainak egyéni sorsokat is felvillantó névsorát – sorolja Pasza Árpád, a könyv egyik szerkesztője az előszóban.

Ő köszöntötte a vasárnapi bemutatón a résztvevőket: Pirityiné Szabó Juditot, a Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezetőjét, Jankovics Róbertet, magyarságunk parlamenti képviselőjét, a falu apraját-nagyját, az elszármazott csúzaiakat, akik hazalátogattak erre az alkalomra.


Pirityiné Szabó Judit

Elmondta, a kiadvány ötlete Micheli Tünde, az Új Magyar Képes Újság főszerkesztője és a kiadvány egyik szerkesztője fejében született meg, és nem valósulhatott volna meg Jankovics Róbert parlamenti képviselőnk nélkül, akinek köszönhetően a könyv horvát költségvetési támogatásban részesült.

Reppmann Dékány Zsuzsanna is szólt a közönséghez, köszönetet mondott a szervezőbizottságnak, az Új Magyar Képes Újságnak, a HMDK-nak és mindenki másnak, akik hozzájárultak a könyv megjelenéséhez – írásaikat adták, dokumentumokat, fényképeket bocsátottak a szerkesztők rendelkezésére, szóbeli közléseikkel segítették a munkát.

Reppmann Dékány Zsuzsanna

A Jókai Mór Kultúregyesület tagjai adtak ízelítőt a könyvből

A Jókai Mór Kultúregyesület színjátszó körének és gyermektánccsoportjának tagjai ízelítőt adtak a könyvből. A gyerekek mondókákat szavaltak, az idősebbek pedig az egyházi jegyzőkönyvekből, a vidék szőlőkultúrájáról – melyek a könyv eddig kiadatlan részei –, a falu történelmi pillanatait felidéző írásokból, csúzai anekdotákból olvastak fel részleteket. A bemutató házigazdái, a kultúregyesület tagjai a könyv gazdag képanyagából gyűjtött tárlattal tették színesebbé a programot.

„A könyv tisztelgés ősapáink, szüleink előtt“

– A könyv egyfajta tisztelgés ősapáink, szüleink előtt, és egyfajta köszönet is, hogy régen, nyolcszáz évvel ezelőtt ezt a falut megalapították, felépítették, s az idők folyamán olyan vérkeringést biztosítottak, hogy egy élhető közösséggé vált a kis falu – hangzott el Pasza Árpádtól az előadáson.

Aki az új kiadványt végiglapozza – tette hozzá –, a falu szinte teljes életét, teljes 19-20. századi spektrumát megismerheti.

– A Csúza könyve egyedisége abban áll, hogy nem egy szerzője van, hisz a falu régmúltjával foglalkozó részt leszámítva csúzaiak írták a fejezeteket – hangsúlyozta, hozzátéve, a legnagyobb érdem Reppmann Dékány Zsuzsannáé, aki tizennégyet jegyez a tartalomban szereplő harminc fejezetből.

Pirityiné Szabó Judit: „Egy ilyen kis közösség csakis a hitét és magyarságát megtartva maradhatott meg”

Pirityiné Szabó Judit a könyvvel kapcsolatos személyes gondolatait osztotta meg a hallgatósággal.

– A mai nap nemcsak az ősök előtt való tisztelgésé, hanem azok előtt a személyek előtt is, akik fontosnak érezték a gyökerekre való figyelemfelhívást – mondta a főosztályvezető asszony, utalva azokra a személyekre, akiknek köszönhetően létrejött a kiadvány.

– A könyv feltárja mindazokat a történelmi eseményeket, amelyek után nehezebb idők következtek be, de a szép időszakokat is, amikor gazdag volt a közösség és nagy tartása volt. Hogy maradhatott meg a történelemben egy ilyen kicsi közösség? Azt gondolom, azért, mert mindig megtartotta hitét, magyarságát, alapvető értékeit és tisztelte az elődeit – mondta Pirityiné Szabó Judit.

Hozzátette, ez a kitartás még mindig jellemzi a horvátországi magyarságot. Megjegyezte, most olyan időszakot élünk, amikor gyarapszik az itteni közösség. Utalt a nemrég vásárolt közösségi házra, amelyet birtokba vehetett a falu több egyesülete. Úgy véli, jelentős pillanatok a maiak is, melyeket a mai fiataloknak kell majd egyszer megörökíteniük, beleértve azok munkásságát, akiknek ma a Csúza könyvet köszönhetjük.

Végezetül megköszönte a szerkesztőbizottság munkáját. Külön fejezte ki háláját Reppmann Dékány Zsuzsanna nyugalmazott tanárnőnek, akinek átadta Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár elismerő oklevelét, amelyet Csúza helytörténeti emlékeinek, kulturális hagyományainak feltárása terén végzett, több évtizedes áldozatos tevékenysége elismeréséért adományozott.