Dan mađarske dijaspore u Vukovaru

Mađarski parlament je 2015. godine dan 15. studeni, dan rođenja i smrti Gábora Bethlena, transilvanijskog kneza, proglasio Danom mađarske dijaspore. Ovaj dan su obilježili i u Vukovaru, gdje su članovi Udruge Mađara grada Vukovara mogli poslušati predavanje Viktórije Bódi, stipendistice Petőfi programa.

Mađarska nacionalna manjina koja živi u dijaspori u lošijoj je poziciji u odnosu na ostali dio po pitanju jezika, obrazovanja i izložena je asimilaciji i migraciji. Smanjenje broja nacije najviše se osjeti u dijaspori, zbog toga je za te zajednice od iznimne važnosti održavanje običaja, prenošenje kulture i odgajanje mladih naraštaja. Mađarska vlada izričitu pažnju posvećuje jačanju mađarske dijaspore i pruža im konstantnu potporu. Isključivo za potrebe pružanja potpore takvim zajednicama donesen je program Petőfi Sándor, putem kojega se u udruge Mađara šalje stipendiste.

Već više godina u Udruzi Mađara grada Vukovara radi stipendista Petőfi programa, koji ima veliku ulogu u organiziranju programa udruge. Prošloga tjedna je povodom Dana dijaspore održano okupljanje. Bódi Viktórija, stipendistica Petőfi programa, održala je predavanje o takvim zajednicama Karpatskog bazena, kao i o životu i radu Gábora Bethlena. Recitirali su detalj iz ciklusa pjesama Sándora Kányádija pod nazivom „Vannak vidékek“, što su zajedno obradili 21 stipendist Petőfi programa, te će od toga uratka nastati i jedan mali film.

Prijevod: Izabela Šegota