A harmadik szórványkonferencia Omišban

Jankovics: Szervezetünk mindent megtesz azért, hogy a szórványközösségek megmaradjanak

143

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) harmadik éve szervezi meg a többnapos szórványkonferenciát Omišban, amelyen a HMDK kisközösségekben működő szervezeteinek képviselői, valamint az ernyőszervezet munkatársai vesznek részt. A szórványmagyarsághoz tartozók az utolsó bástyái a magyar kultúrának, ezért a HMDK mindenben támogatja megmaradásukat.

Az idei háromnapos tanácskozás résztvevőit Jankovics Róbert HMDK-elnök, parlamenti képviselő köszöntötte. Elmondta, hogy a tengermelléktől a Nyugat-Szlavóniáig terjedő „sávban” működő magyar szervezetek, kisebbségi önkormányzatok vezetőinek és kisebbségi képviselőknek, valamint a HMDK-központ munkatársai részvételével zajló szórványkonferencia célja az, hogy az egyesületek megismerjék egymást, egymás munkáját, valamint tájékoztatást kapjanak a munkájukat segítő pályázati lehetőségekről.

Jankovics Róbert előadásának első részében a HMDK céljait, programjait, legfontosabb irányelveit ismertette. Szólt a magyar kisebbség érdekvédelmét ellátó testületek, kisebbségi önkormányzatok munkájáról, beszámolt a rendkívül eredményes májusi kisebbségi önkormányzati választásról. A résztvevőknek bemutatta a szórványközösségek érdekeit képviselő, nemrég megválasztott jelen lévő önkormányzati vezetőket is, akik először vettek részt a konferencia munkájában.

Beszélt a pályázati lehetőségekről is; a horvát állami támogatásról szólva elmondta, a magyar az egyetlen kisebbség, amelynek 2017-ben és 2018-ban is emelkedett a támogatása, idén összesen 4.148.000 kúnából valósíthatják meg a magyar egyesületek a benyújtott programjaikat. Arra külön is felhívta a szervezetvezetők figyelmét, hogy a megítélt támogatásokat szigorúan célirányosan, a pályázati kritériumoknak megfelelően használják fel.

A tanácskozás másik részében beszámolt arról is, hogy az elmúlt időszakban sorra valósultak meg a többmilliós beruházások a magyarságunk számára fontos egyesületekben, intézményekben, és sikerült több Nyugat-Szlavóniában működő egyesület székhelyproblémáját is megoldani: teljesen megújult például a nagypiszanicai magyarok székháza, hamarosan a lipiki magyarság programjainak helyet adó épületet is felújítják,  nemsokára pedig a rijekai magyarok régi álma is megvalósul.

Hozzátette, hogy az elmúlt időszak egyik legjelentősebb támogatását a HMDK Vidék- és Gazdaságfejlesztési Programja jelenti, mert, mint mondta, ilyen nagyságrendű támogatásnak először tárgya a gazdasági tevékenység, ami létfontosságú, mert ezzel nemzeti közösségünk legfontosabb céljainak a megvalósulását segíti elő: a megmaradást és a helyben maradást.
A konferencia harmadik részében a HMDK-központ munkatársai számoltak be tevékenységükről.

Az egyesületi és önkormányzati vezetők is felszólaltak

A szervezetek és a kisebbségi önkormányzatok vezetőinek beszámolója képezte a szórványkonferencia következő napi programját.

Elsőként Munk Erik, a Bellyei járás magyar elöljáró-helyettese beszélt a feladatairól. Majd a rendezvényen először részt vevő Horvát Eugén, a Belovár-Bilogora megyében múlt héten megalakult nagygordonyai járási kisebbségi önkormányzat elnöke ismertette legfontosabb terveiket. Szabó Franjo, a končanicai járási magyar kisebbségi önkormányzat vezetője szerint a legfontosabb feladatuk az lesz, hogy a járás magyarjainak identitástudatát felélesszék. Split város magyar kisebbségi képviselője, Bešlić Annamária az ottani magyarság helyzetét vázolta. Furjan Antun, a HMDK vezette Belovár-Bilogora megyei magyar önkormányzat alelnöke arról szólt, hogy új tagok bevonásával, valamint összefogással igyekeznek megerősíteni a megyei magyarságot.

Minden résztvevő szervezetvezető beszámolt a tevékenységükről, programjaikról, a problémáikat is megosztották, valamint mindannyian köszönetet mondtak a HMDK-nak, amelytől minden segítséget megkapnak céljaik megvalósításához. A tanácskozás arra is jó volt, hogy a szervezetek képviselői egymással is megoszthatták tapasztalatikat, ötleteiket.