Ülés és lakossági fórum

211
09-Split-1

Split – A HMDK Split-Dalmát Megyei Egyesületében szombaton kibővített elnökségi ülést tartottak, amelyet lakossági fórum követett Juhász Zoltán konzul részvételével.

A HMDK Split-Dalmát Megyei Egyesülete 1994-ben alakult, taglétszáma időközben elérte a 150-et. A tengerparti szórványban élő nemzettársaink aktívan munkálkodnak a magyar hagyományok továbbéléséért, sosem feledkeznek meg a nemzeti ünnepekről, énekkart működtetnek, és a legkisebbekkel magyar játszóházban próbálják elsajátíttatni felmenőik anyanyelvét.

A szombati bővített elnökségi ülésen Kollár István elnök beszámolt a tavalyi év eredményeiről, valamint a jövőbeli tervekről. Az ülésen az egyesület tagjain kívül jelen volt Jankovics Róbert, a HMDK ügyvezető elnöke, valamint Andócsi János és Kriják Krisztina alelnökök. Szó esett a közelgő népszámlálásról, valamint annak lehetséges hatásairól a magyar kisebbségre. Az ülést követően lakossági fórumra került sor, amelyen Juhász Zoltán zágrábi magyar konzul tájékoztatta a jelenlevőket a kedvezményes honosítással kapcsolatban. Az állampolgárság megszerzésének feltételeire sokan voltak kíváncsiak a spliti magyarok közül.