„SZÜLŐFÖLDÖN MAGYARUL” PROGRAM

14

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága megbízásából meghirdeti a „Szülőföldön magyarul” című programra vonatkozó felhívást a nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatás, illetve hallgatói támogatásra vonatkozó támogatási kérelmek benyújtására a 2023-2024-es tanévre

Célja: a horvátországi magyar nyelvű oktatás és nevelés támogatása. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

I. Támogatásra jogosultak:

1.  A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény alapján, a Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: BGA Vhr. ) 32/C. §-ában foglaltak szerint nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatásban részesülhetnek azon személyek, akikre a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya kiterjed az alábbiak szerint:


azok a kiskorú gyermekek, akik a 2023-2024-es tanév kezdetétől Horvátországban működő, akkreditált, működési engedéllyel rendelkező óvodában magyar nyelvű nevelésben vesznek részt,


azok az általános és középiskolai tanulók, akik a 2005. augusztus 31-ét követő időszakban születtek és Horvátországban működő, akkreditált, működési engedéllyel rendelkező oktatási intézményben alap- vagy középfokú tanulmányaikat folytatják, és

ba)
az alap- vagy középfokú tanulmányaikat magyar nyelven folytatják, és Horvátország közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései okán kötelező képzésben részesülnek,

bb)
fakultatív magyar nyelvű oktatásban (pl. anyanyelvápolásban) részesülnek, és a lakóhelyükön napi bejárással elérhető távolságon belül nem működik magyar nyelvű oktatási intézmény vagy magyar nyelvű tagozat,

bc)
olyan sérült vagy halmozottan sérült magyar nemzetiségű kiskorú személyek, akik nem akkreditált nevelési és oktatási intézményben folytatnak magyar nyelvű tanulmányokat, vagy egyéb magyar nyelvű nevelésben részesülnek,

bd)
olyan kiskorú személyek, akik sajátos nevelési igényeiknek megfelelő – részben vagy egészben magyar nyelvű – nevelésben és oktatásban vesznek részt,

azok a középiskolai tanulók, akik a 2023-2024-es tanév megkezdéséig tizennyolcadik életévüket betöltötték, de az adott állam közoktatási rendszerének tanulmányi időszakra vonatkozó rendelkezései szerint kötelező, a ba) – bd) pontok szerinti képzésben részesülnek Horvátországban működő, akkreditált, működési engedéllyel rendelkező oktatási intézményben.

2. A BGA Vhr. 32/C. § (3) bekezdésében foglaltak szerint hallgatói támogatásban részesülhet az a nappali tagozatos hallgató, aki Horvátországban működő felsőoktatási intézményben alap- vagy magiszteri tanulmányait egészben vagy részben magyar nyelven folytatja.

II. A támogatás összege és jogcíme:


A.    NEVELÉSI, OKTATÁSI, valamint TANKÖNYV- ÉS TANESZKÖZ -TÁMOGATÁS – bruttó 100.000 forintnak megfelelő EUR 


HALLGATÓI TÁMOGATÁS – bruttó 100.000 forintnak megfelelő EUR

A támogatás a 2023-2024-es tanévre egy alkalommal igényelhető.

A benyújtás módja:

Jelen felhívás alapján a 2023-2024-es tanévre igényelhető támogatásokra 2024. április 3. – 2024. május 3. közötti időszakban lehet a támogatási kérelmeket benyújtani.

A támogatási kérelem elektronikus benyújtási határideje:
2024. május 3., 23:59 óra (közép-európai idő szerint).

A támogatási kérelem benyújtása elektronikus formában történik a Rákóczi Szövetség által üzemeltetett www.mipont.hu  webes felületen, az alábbi módon:

Az I.1. pontban megjelölt, nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatásra vonatkozó kérelem a www.mipont.hu
webes felületen nyújtható be, szülői regisztrációs fiók létrehozásával. A támogatási kérelem benyújtása után a www.mipont.hu webes felületről generált adatlapot egy példányban, valamint a megállapodást (Sporazum) két példányban kinyomtatva, aláírva 5 munkanapon belül el kell juttatni a HMPF munkatársaihoz.

Az I.2. pontban megjelölt hallgatói támogatásra vonatkozó kérelem a www.mipont.hu webes felületen nyújtható be, hallgatói regisztrációs fiók létrehozásával. A támogatási kérelem benyújtása után a www.mipont.hu webes felületről generált adatlapot egy példányban, valamint a megállapodást (Sporazum) két példányban kinyomtatva, aláírva 5 munkanapon belül el kell juttatni az eredeti
hallgatói jogviszony-igazolással együtt
a HMPF munkatársaihoz.

Az dokumentumokat ajánlott küldeményként, zárt borítékban vagy személyesen kell eljuttatni a HMPF irodájába (munkanapokon 9:00 és 13:00 óra között).

Postacím:

Forum mađarskih prosvjetnih djelatnika u Hrvatskoj Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma

31000 Osijek (Eszék), Kneza Trpimira 23.

A pályázat teljes szövege a www.hmpf.hr internetes oldalon olvasható.