A politikai akarat és a pénz is megvan a kollégium építéséhez

575

Jankovics Róbertnek, magyarságunk parlamenti képviselőjének a megválasztása óta az oktatás prioritást élvez, így az eszéki magyar oktatási központ kollégiumának a megépítése is. A múlt héten személyesen adta át Blaženka Divjak oktatási miniszternek a diákotthon építési engedélyeit. Az építkezés az oktatási minisztérium közbeszerzési eljárását követően kezdődhet meg. A 2018-as állami költségvetésben 5 millió kúna, a 2019-esben pedig 3 millió kúna áll rendelkezésre e célra.

Tizennyolc évvel ezelőtt nyílt meg a horvátországi magyarság legfontosabb intézménye, a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ (HMOMK) Eszéken. Sajnálatos tény, hogy e nem kevés esztendő alatt nem épült meg a teljes körű működéséhez elengedhetetlen kollégium. Mindvégig a pénz, illetve a politikai akarat hiányzott.

Jankovics Róbert, magyarságunk parlamenti képviselője már pár hónappal a megválasztása után a programjában tett ígéreteknek megfelelően elérte azt, hogy megkezdődjenek a tárgyalások az illetékes minisztériumban a diákotthon-építés ügyében. Így a terv bekerült az idén tavasszal ülésező magyar-horvát kisebbségi vegyes bizottság jegyzőkönyvébe is, valamint a horvát kormány augusztusi ülésén elfogadott, a nemzeti kisebbségekre vonatkozó operatív programba is.

Andócsi János

Andócsi János, HMOMK igazgatója azt mondja, hogy a fogyatkozó gyereklétszám megállításához nagy szükség van a kollégiumra.

– Intézményünket a szórványmagyarság körében is bemutattuk, és igény is van irányukból, ehhez viszont elengedhetetlen a diákotthon. A kollégium nemcsak a diákok szállásaként szolgálna, hanem különböző nemzettudat-erősítő foglalkozásoknak is helyet adna – mondja Andócsi János, aki hozzátette azt is, hogy sikerült minden szükséges dokumentumot, engedélyt beszerezni az építéshez, amit múlt héten átadott Jankovics Róbert parlamenti képviselőnknek, aki a „kollégium-ügy” minden mozzanatát ismeri, és személyesen adta át a dokumentációt Blaženka Divjak oktatási miniszternek.

Jankovics Róbert elmondta, az eszéki HMOM Központ az egyetlen olyan iskola Horvátországban, amelyben magyar nyelvű középfokú oktatás folyik, ezért számára különösen fontos ennek az intézménynek a működése.

– Blaženka Divjak miniszter asszonnyal már több ízben is tárgyaltam, nagyon jó az együttműködés közöttünk, így a kollégium ügyében is derűlátó vagyok. A dokumentáció átvételét követően a minisztérium kiírja a közbeszerzési pályázatot, és az eljárás lefolytatása után hamarosan az építkezés is elkezdődhet. Az állami költségvetésben erre a célra már a támogatás is megvan, a 2018-as évre 5 milliót, a 2019-esre pedig 3 millió kúnát szavaztunk meg – mondja Jankovics Róbert, akinek egy év alatt sikerült elérnie azt, amit elődei 18 éven keresztül nem tudtak, vagy nem akartak megtenni.