Obnovili i dom kulture u Hrastinu

0
51

Zahvaljujući Demokratskoj zajednici Mađara u Hrvatskoj (DZMH) i Općini Vladislavci radovi na obnovi doma kulture u Hrastinu uskoro će biti završeni.

Tijekom protekle godine u udruge i ustanove važne za Mađare u Hrvatskoj, uloženo je milijun kuna zahvaljujući DZMH-u. S unapređenjem se nije stalo ni ove godine. Između ostalog, predana je medijska kuća DZMH-a u Bilju, obnovljen dom kulture u Korođu i novi učenički dom mađarskog školskog centra u Osijeku, a radovi su i sada u tijeku u nekoliko naselja.

U suradnji s općinom Vladislavci  u studenom je započela i obnova doma kulture u Hrastinu. Ukupni trošak radova je 600.000 kuna.

Norbert Čisar, član Vijeća općine i predsjednik vijeća Mađarske nacionalne manjine općine Vladislavci, rekao je da zgrada ima novu krovnu konstrukciju i interijer  obnovljen,  uključujući glavnu dvoranu sa 200 mjesta, nusprostorije i kuhinju. Potrebno je bilo obnoviti i električnu instalaciju.

Zahvalni smo DZMH-u i općini na obnovi doma kulture, koji ugošćuje mnoge događaje, društvene i obiteljske događaje. Manji radovi su još u tijeku, pa ako sve bude dobro, biti će gotovi u roku od tjedan dana te ćemo imat  obnovljeni dom kulture – rekao je Norbert Čisar, koji je ujedno i voditelj lokalne udruge mladih i planira druženje u razdoblju došašća.